• Ján Pavol II. – Meditácia na tému nezištného daru

  Meditácia na témunezištného daruJán Pavol II. (8.2.1994) Může člověk říci jinému člověku: „Bůh mi tě dal“? Jako mladý kněz jsem slyšel od svého duchovního vůdce tato slova: „Možná ti Bůh chce...

  ČÍTAŤ

 • Osoba a čin

  Hlavné filozofické dielo Karola Wojtyłu Osoba a čin dáva jasnú víziu toho, čo je hlavným vo Wojtyłovom myslení. Osoba a čin má charakter personalistickej antropológie. Štúdium Maxa Schelera priviedlo Wojtyłu...

  ČÍTAŤ

 • Elementarz etyczny

  V rokoch 1957-1958 Karol Wojtyła, už ako lektor etiky na Katolíckej univerzite v Lubline, publikoval v časopise „Tygodnik Powszechny“ 21 článkov pod názvom Elementarz etyczny, v ktorých objasnil najzákladnejšie otázky etiky. Práca...

  ČÍTAŤ

 • Pri základoch obnovy

  Štúdia o realizácii Druhého vatikánskeho koncilu* Pri príležitosti 25. výročia svojho pontifikátu Ján Pavol II. zhrnul obsah Druhého vatikánskeho koncilu v Poľsku. Kniha Pri základoch viery je najlepším sprievodcom práve tohto medzníka v dejinách cirkvi. Nehovorí...

  ČÍTAŤ

 • Zagadnienie podmiotu moralności

   Tento zväzok vydaný po habiltačnej rozprave Karola Wojtyłu z roku 1953 obsahuje súčasne 7 filozofických článkov z 50tych rokov. Rozpravy sú koncentrované okolo témy človeka ako subjektu morálky. Autor preto chápe základy...

  ČÍTAŤ

 • BIBLIA z komentarzami św. Jana Pawła II

  Pamiątkowe wydanie z okazji kanonizacji. Biblia zawiera 1456 stron, z których 360 stanowią komentarze Jana Pawła II. Całość uzupełniają 83 ryciny biblijne Gustave’a Doré oraz średniowieczne, kolorowe mapy świata i...

  ČÍTAŤ

 • Wykłady Lubelskie

  Lublinské prednášky odprednášané v rokoch: 1954-1955: Čin a skúsenosť; Hodnota a dobro; Norma a šťastie. Po tomto triu mladý docent prekvapil svojou novou monografickou témou v zimnom semestri 1957: Láska a zodpovednosť. V...

  ČÍTAŤ

 • Pápežské dokumenty Jána Pavla II.

      Encykliky: Redemptor hominis. Vykupiteľ človeka (1979) Veritatis splendor. Encyklika o niektorých základných otázkach morálneho učenia Cirkvi (1993) Evangelium vitae. Encyklika o hodnote a nenarušiteľnosti ľudského života (1995)   Apoštolské exhortácie: Familiaris consortio....

  ČÍTAŤ

 • Rozważania o istocie człowieka

  Kniha je súborom príhovorov, ktoré Karol Wojtyła, mladý kňaz univerzitného pastoračného centra kázal v kostole sv.  Floriána v Krakove v rokoch 1949-1950. Je to cenné svedectvo hlbokej reflexie ohľadom otázky – kto...

  ČÍTAŤ