Zatiaľ žiadne komentáre

Zagadnienie podmiotu moralności

 Tento zväzok vydaný po habiltačnej rozprave Karola Wojtyłu z roku 1953 obsahuje súčasne 7 filozofických článkov z 50tych rokov. Rozpravy sú koncentrované okolo témy človeka ako subjektu morálky. Autor preto chápe základy etiky ako filozofický výklad tohto aspektu subjektivity. Texty sú usporiadané tematicky, nie chronologicky. Všetky texty tvoria súvislý celok. Sú analýzou základov modernej filozofie, konkrétne etických otázok (zvláštne miesto tu zaujímajú filozofi – Immanuel Kant a Max Scheler). Autor poukazuje na rozdiely, ktoré konfrontuje s etikou založenej na klasickej metafyzike.