Misijná škola

Karola Wojtylu

POSLANIE

Misijná škola Karola Wojtylu (MŠKW) je občianske združenie medzinárodného charakteru zaregistrované na Ministerstve vnútra SR v októbri roku 2016.

Hlavným poslaním MŠKW je podľa vzoru života a diela Karola Wojtylu zrozumiteľným jazykom približovať ľuďom rôzneho veku a životného stavu učenie Katolíckej cirkvi vo svojej plnosti, a tým prispievať k rozvoju kultúry a spoločnosti.

Členmi a spolupracovníkmi MŠKW sú absolventi a študenti Medzinárodného teologického inštitútu (ITI) v Gamingu/Trumau (Rakúsko), Inštitútu Jána Pavla II. v Ríme (Taliansko) a absolventi Formačných kurzov teológie tela, ktorí sa ďalej v tejto oblasti formujú.

Medzinárodný charakter MŠKW napomáha vytvárať širšie spoločenstvo a rozvíjať spoluprácu s ľuďmi, či organizáciami s podobným zameraním i v zahraničí.

HISTÓRIA

História našej činnosti siaha do roku 2009, kedy niektorí z nás, po ukončení štúdií so zameraním na teológiu manželstva a rodiny na Medzinárodnom teologickom inštitúte v Gamingu, objavili veľkú túžbu v srdci približovať mladým ľuďom krásu čistoty a učenia Katolíckej cirkvi v jazyku im zrozumiteľnom (predovšetkým prostredníctvom katechéz sv. Jána Pavla II. o ľudskej láske a sexualite podľa Božieho plánu – Teológia tela).

Spočiatku sme, v rámci medzinárodného spoločenstva Svetlo Máriino, organizovali študijné stretnutia, letné školy, semináre a duchovné obnovy so zameraním na teológiu tela v Českej republike, Lotyšsku, Bosne a Hercegovine, Rusku, Rakúsku a na Ukrajine.

Po duchovnej obnove teológie tela „Vocation to love“, ktorú sme organizovali na Medzinárodnom teologickom inštitúte v rakúskom Trumau v roku 2012, mladí zo Slovenska vyjadrili túžbu tiež viac preniknúť do učenia sv. Jána Pavla II. o ľudskej láske.

Na základe ich priania bola zorganizovaná na Slovensku v období rokov 2013/2014 séria na seba nadväzujúcich duchovných obnov teológie tela, podľa vzoru tých, ktoré prebehli v Českej republike v 2010/2012.

Pre záujem mladých i vďaka rozhodnutiu niektorých absolventov pripojiť sa k organizačnému tímu, sa postupne vytvoril Formačný kurz teológie tela (FKTT), ktorého plodom je aj založenie občianskeho združenia Misijná škola Karola Wojtylu.

SÚČASNOSŤ

V súčasnom období sa otvára v Nitrianskej diecéze s požehnaním miestneho otca biskupa Viliama Judáka a v Spišskej diecéze už deviaty ročník Formačného kurzu teológie tela (9FKTT).

Zároveň sa venujeme študijným skupinkám teológie tela, organizácii duchovných obnov a prednáškovej činnosti (o teológii tela, o čistote, o manželstve, o zasvätenom živote, o zmysle a cieli života, o ľudskej dôstojnosti a iné.)

V roku 2017 sme otvorili v spolupráci s Teologickou fakultou Katolíckej univerzity v Košiciach prvý ročník semestrálneho akademicko-formačného programu Láska, sexualita a zmysel života v učení Cirkvi (o ľudskej láske, sexualite, čistote, manželstve, panenstve a plodnosti.).

MISIJNÉ CESTY

Medzi naše ďalšie aktivity patria misijné cesty na Ukrajinu.

Zameriavame sa prevažne na duchovné obnovy teológie tela pre mladých, pre mladé manželské páry, ale taktiež na humanitárnu a materiálnu pomoc chudobným, mladým, mladým rodinám či opusteným deťom.

Postupne sa ukazujú rôzne miesta pomoci, kde môžeme byť spoločne s vami nápomocní, tak sa z toho tešíme!

Aj naďalej veľmi prosíme hlavne o vašu modlitbovú podporu tohto diela :)!

PODPORA

Misijná škola Karola Wojtylu je zatiaľ mobilného charakteru a vykonáva svoju činnosť predovšetkým na základe finančnej pomoci sympatizantov a iných podporovateľov.

Tiež sa však modlíme a hľadáme miesto, kde nás Božia prozreteľnosť volá „zapustiť korene“; miesto, kde by sme mohli prijímať a systematicky formovať mladých podľa vzoru sv. Jána Pavla II. a odkiaľ by sme mohli vychádzať všade tam, kde bude treba.

ZA KAŽDÚ VAŠU SPOLUPRÁCU a POMOC – modlitbovú, morálnu,materiálnu aj finančnú ĎAKUJEME!

C

Každý mesiac je za vás všetkých, ktorí toto dielo akýmkoľvek spôsobom podporujete, slúžená svätá omša!

Misia TEOLÓGIE TELA:
IBAN: SK3783300000000019810513 - FIO banka
(pre prevody CZK v ČR: 19810513/2010)

*pre dary a príspevky na základnú činnosť Misijnej školy Karola Wojtylu: projekty teológie tela - formačné kurzy, duchovné obnovy, vzdelávacie stretnutia, organizácia, lektorovanie, formácia a vzdelávanie spolupracovníkov, mladých misionárov atď.

Misia UKRAJINA:
IBAN: SK6783300000000130519177 - FIO banka
(pre prevody CZK v ČR: 130519177/2010)

*pre dary a príspevky na misijné cesty a projekty na Ukrajine: pomoc núdznym –sociálne slabším, chudobným, študentom, mladým, rodinám, spoločenstvám; podpora vzdelávania a formácie mladých a rodín prostredníctvom katechéz sv. Jána Pavla II. atď.

(Pri finančných daroch môžete do poznámky priamo uviesť, na aký účel chcete poskytnúť vašu pomoc: napr. chudobným, detský domov, duchovné obnovy teológie tela na Ukrajine atď.)

KONTAKT

Poštová adresa:
Misijná škola Karola Wojtylu
Rosná 20
Košice - Juh
040 01

IČO: 50 555 120

Email:

Bankové spojenie:
BBAN: 19810513/8330  (FIO banka )
IBAN: SK3783300000000019810513
pre prevody CZK v ČR: 19810513/2010

Copyright © 2023 Misijná škola Karola Wojtylu, Všetky práva vyhradené.

 

Máte veľkú šancu dosiahnuť slobodu a plnosť života, a to nemožno sebeckým hľadaním vlastných výhod, ale len otvorením sa láske.sv. Ján Pavol II.