Misijná škola

Karola Wojtylu

Copyright © 2023 Misijná škola Karola Wojtylu, Všetky práva vyhradené.

 

Máte veľkú šancu dosiahnuť slobodu a plnosť života, a to nemožno sebeckým hľadaním vlastných výhod, ale len otvorením sa láske.sv. Ján Pavol II.