Betánia: domov Ježišových priateľov

Piliere rodinnej spirituality

Kniha pôvodne vznikla ako študijný materiál pre manželské stretnutia. Je určená bežnému čitateľovi a osobitne (mladým) rodinám, ktoré chcú naplno žiť svoje manželstvo a neušlo im, že manželstvo je povolaním k láske, a teda cestou k svätosti.

Veľkou nádejou, ktorá povzbudzuje mnohých mladých k sobášu, je to, že vybudujú domov. Nejde však len o získanie prístrešia. To predsa už majú v dome svojich rodičov. Ako je teda možné, že nechajú otca i matku, že nechajú istoty a pohodlie, ktoré si užívajú? Podnecuje ich práve túžba založiť si rodinu a vybudovať spoločný domov.
Každý dom však potrebuje základy. A tu narážame na problém. Videl to už Kristus, keď hovoril o tom, že je síce ľahké stavať na piesku, ale upozorňoval na nebezpečenstvo búrok a víchric. Táto kniha rozpráva o pevných základoch, ktoré sú schopné udržať veľké dobrodružstvo rodiny v každej situácii.
Napísali ju dvaja renomovaní profesori, ktorí sa venujú teológii manželstva a rodiny a zároveň majú bohaté pastoračné skúsenosti. Na spracovanie témy použili ojedinelú literárnu formu. Kniha svojím rozdelením na dejstvá a scény napodobňuje scenár divadelnej hry. Hoci nejde o divadelné predstavenie ako také, text využíva hlboký význam dramatického žánru. Zámerom je, aby čitateľ pochopil, že nie je iba jedným z mnohých divákov, ale že je pozvaný byť hercom. Ba čo viac, môže sa stať dokonca autorom predstavenia.