NOVINKY

Štúdium Diplomu v rodinnej pastorácii v akademickom roku 2023/24 ponúkame ďalším rodinám a dvom kňazom alebo zasväteným osobám.

Toto štúdium ponúka celej rodine priestor pre rast. Pozostáva z troch pilierov:

  • Akademického – pre manželov ponúka interdisciplinárnu formáciu o manželstve a rodine, ktorá im pomôže pochopiť význam povolania do manželstva, s cieľom rozvinúť aj spoluprácu na poli pastorácie rodín vo svojich diecézach, farnostiach a pod.
  • Rodinného – stretnutia sa zúčastňuje vždy celá rodina aj s deťmi, o ktoré sa počas prednášok rodičov starajú animátori. Rodiny, ktoré sa zúčastňujú programu vytvárajú spoločenstvo a tak sa navzájom povzbudzujú na ceste svätosti.
  • Duchovného – centrom duchovného programu je liturgia (sviatosť Eucharistie, zmierenia, ruženec, adorácia a pod.). Počas stretnutia je prítomný kňaz zodpovedný za duchovný program.

Prihlasovanie je možné do 30. apríla 2023. Viac info aj prihlášku nájdete TU


Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku otvára prihlasovanie na akademický program

Master v teológii manželstva a rodiny v akademickom roku 2023/24.

Master v teológii manželstva a rodiny je dvojročným akademickým programom druhého stupňa cirkevných štúdií náboženských vied.

Program je zameraný na osobnú i profesionálnu formáciu všetkých, ktorí pracujú a chcú pracovať v Cirkvi a v spoločnosti v oblasti manželstva a rodiny, zvlášť kňazov, zasvätených osôb, manželských párov, seminaristov i jednotlivcov.

Hlavným zámerom programu je voviesť študentov do katolíckeho učenia Cirkvi o manželstve a rodine, osvetliť hlboké antropologické princípy tohto učenia a následne zodpovedať aktuálne otázky, ktorým dnešná kultúra čelí.


Misijná škola Karola Wojtylu v spolupráci s Teologickou fakultou KU pripravila v letnom semestri 2023 semestrálny program:

LÁSKA, SEXUALITA A ZMYSEL ŽIVOTA v učení Cirkvi,

ktorý je určený pre širokú verejnosť. Bude sa konať prezenčne v Bratislave a online prostredníctvom videohovorov.

Prihlasovanie potrvá do 9. marca 2023.

Účastníci kurzu budú študovať priamo diela 2. vatikánskeho koncilu a posledných pápežov.  Počas stretnutí budú spolu v malej skupine diskutovať o konkrétnych vopred vypracovaných otázkach formou seminárnej metódy. Hodiny budú viesť naši lektori, ktorí sú absolventi programu Master of Studies on Marriage and the Family na Medzinárodnom teologickom inštitúte (International Theological Institute) v Gamingu a Trumau, absolventi Teologickej fakulty KU v Košiciach ako aj absolventi programov Misijnej školy Karola Wojtylu a Akadémie Karola Wojtylu.

Viac info


Misijná škola Karola Wojtylu v spolupráci s Teologickou Fakultou KU Vás pozývajú na Formačný kurz teológie tela “Povolanie k láske”. Kurz bude prebiehať počas šiestich víkendov od januára 2023 striedavo na západe (pri Trenčíne) alebo na východe Slovenska (pri Spišskej Novej Vsi). Je vedený formou duchovných obnov, ktoré sú zamerané na formáciu podľa katechéz sv. Jána Pavla II. teológie tela.

Prvý víkend je naplánovaný na 20.-22. januára 2023.

Viac info


Dávame do pozornosti Medzinárodný kongres o manželstve a rodine, ktorý sa bude konať v dňoch 17.-19. novembra 2022 v Krakove.

Témou kongresu je Manželstvo- Výber alebo dar?

Kongresu je možné sa zúčastniť aj online. Registrácia bola predĺžená do 6. novembra 2022.

Viac info


Otvárame registráciu na Semestrálny akademicko-formačný program:

Láska a zodpovednosť,

vyučovaný seminárnou metódou.

Účastníci kurzu budú študovať priamo dielo Karola Wojtyłu Láska a zodpovednosť. Počas stretnutí budú spolu v malej skupine diskutovať o vopred vypracovaných otázkach formou seminárnej metódy. Hodiny budú viesť naši lektori, ktorí sú absolventi Teologickej fakulty KU, Inštitútu Jána Pavla II. v Ríme pre štúdium manželstva a rodiny a absolventi programu Master of Studies on Marriage and the Family na Medzinárodnom teologickom inštitúte (International Theological Institute) v Gamingu a Trumau.

Viac info


Otec Marek Iskra, predseda Akadémie Karola Wojtylu a dva manželské páry, ktoré sú študentmi Diplomu v rodinnej pastorácii, boli hosťami v relácií Doma je doma. Jej názov je Akadémia Karola Wojtylu - Keď študuje celá rodina.

Pozrieť záznam relácie


Štúdium Diplomu v rodinnej pastorácii v akademickom roku 2022/23 ponúkame ďalším rodinám a dvom kňazom alebo zasväteným osobám.

Toto štúdium ponúka celej rodine priestor pre rast. Pozostáva z troch pilierov:

  • Akademického – pre manželov ponúka interdisciplinárnu formáciu o manželstve a rodine, ktorá im pomôže pochopiť význam povolania do manželstva, s cieľom rozvinúť aj spoluprácu na poli pastorácie rodín vo svojich diecézach, farnostiach a pod.
  • Rodinného – stretnutia sa zúčastňuje vždy celá rodina aj s deťmi, o ktoré sa počas prednášok rodičov starajú animátori. Rodiny, ktoré sa zúčastňujú programu vytvárajú spoločenstvo a tak sa navzájom povzbudzujú na ceste svätosti.
  • Duchovného – centrom duchovného programu je liturgia (sviatosť Eucharistie, zmierenia, ruženec, adorácia a pod.). Počas stretnutia je prítomný kňaz zodpovedný za duchovný program.

 

Prihlasovanie je možné do 20. mája 2022. Viac info aj prihlášku nájdete TU


Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku otvára prihlasovanie na akademický program

Master v teológii manželstva a rodiny v akademickom roku 2022/23.

Master v teológii manželstva a rodiny je dvojročným akademickým programom druhého stupňa cirkevných štúdií náboženských vied.

Program je zameraný na osobnú i profesionálnu formáciu všetkých, ktorí pracujú a chcú pracovať v Cirkvi a v spoločnosti v oblasti manželstva a rodiny, zvlášť kňazov, zasvätených osôb, manželských párov, seminaristov i jednotlivcov.

Hlavným zámerom programu je voviesť študentov do katolíckeho učenia Cirkvi o manželstve a rodine, osvetliť hlboké antropologické princípy tohto učenia a následne zodpovedať aktuálne otázky, ktorým dnešná kultúra čelí.


Misijná škola Karola Wojtylu v spolupráci s Teologickou fakultou KU pripravila v letnom semestri 2022 online semestrálny program:

LÁSKA, SEXUALITA A ZMYSEL ŽIVOTA v učení Cirkvi,

ktorý je určený pre širokú verejnosť.

Prihlasovanie potrvá do 11. februára 2022.

Účastníci kurzu budú študovať priamo diela 2. vatikánskeho koncilu a posledných pápežov.  Počas online stretnutí budú spolu v malej skupine diskutovať o konkrétnych vopred vypracovaných otázkach formou seminárnej metódy. Hodiny budú viesť naši lektori, ktorí sú absolventi programu Master of Studies on Marriage and the Family na Medzinárodnom teologickom inštitúte (International Theological Institute) v Gamingu a Trumau, absolventi Teologickej fakulty KU v Košiciach ako aj absolventi programov Misijnej školy Karola Wojtylu a Akadémie Karola Wojtylu.

Viac info

Misijná škola Karola Wojtylu v spolupráci s Teologickou fakultou KU pripravila v zimnom semestri 2021/2022 kurzy:

LÁSKA A ZODPOVEDNOSŤ,

ktorý je určený pre širokú verejnosť

a

TEOLÓGIA TELA (prvá časť),

ktorý je určený absolventom programov MŠKW, AKW alebo eRKo programu ZARUKY. Cieľom bude preštudovať prvú polovicu Teológie tela.

Prihlasovanie na oba programy potrvá do 10. septembra 2021.

Účastníci kurzu budú študovať priamo diela Karola Wojtyłu/ sv. Jána Pavla II.  a počas online stretnutí budú spolu v malej skupine diskutovať o konkrétnych vopred vypracovaných otázkach formou seminárnej metódy. Hodiny budú viesť naši lektori, ktorí sú absolventi programu Master of Studies on Marriage and the Family na Medzinárodnom teologickom inštitúte (International Theological Institute) v Gamingu a Trumau, absolventi Teologickej fakulty KU v Košiciach ako aj absolventi programov Misijnej školy Karola Wojtylu a Akadémie Karola Wojtylu.

Viac info Láska a zodpovednosť Viac info Teológia tela

Misijná škola Karola Wojtylu v spolupráci s Teologickou Fakultou KU Vás pozývajú na Formačný kurz teológie tela “Povolanie k láske”. Kurz bude prebiehať počas šiestich víkendov od októbra 2021 do júna 2022 (ak to pandemická situácia dovolí) striedavo na západe (pri Trenčíne) alebo na východe Slovenska (pri Spišskej Novej Vsi). Je vedený formou duchovných obnov, ktoré sú zamerané na formáciu podľa katechéz sv. Jána Pavla II. teológie tela.

Prvý víkend je naplánovaný na 1.-3. októbra 2021 v Smižanoch.

Uprednostnené môžu byť páry a muži. O prijatí do kurzu rozhodnú i Vaše motivačné listy. Zaregistrovaní od leta/ jesene 2020 sa už znova neprihlasujú.

Viac info

Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci s Košickou arcidiecézou a Akadémiou Karola Wojtylu otvára prihlasovanie na akademický program Master v teológii manželstva a rodiny v akademickom roku 2021/22. Prihlasovanie do 11. júna 2021.


Na štúdium Diplomu v rodinnej pastorácii v akademickom roku 2021/22 ponúkame možnosť prihlásiť sa 4 rodinám + 2 kňazom / zasväteným osobám.
Prihlasovanie je možné do 6. júna 2021. Viac TU.

Akadémia Karola Wojtylu vydala svoj prvý newsletter, v ktorom predstavuje nový ročník programu Diplom v rodinnej pastorácii a svoje nové logo. Viac tu.

Od autorskej dvojice José Noriega a José Granados vyšla kniha Betánia: domov Ježišových priateľov. Dočítate sa v nej o pilieroch rodinnej spirituality.

Viac o knihe

O manželskej intimite píše Carlo Rocchetta v knihe Mystika manželskej intimity. Táto kniha si kladie za cieľ naznačiť cestu svätosti, schodnú pre manželské páry, založenú na prežívaní manželského života v celom jeho sviatostnom bohatstve. Viac info

Počas Trnavskej novény zaznela kázeň otca arcibiskupa Cyrila Vasiľa na tému Ján Pavol II. - architekt manželskej lásky a ochranca rodín. Odporúčame pozrieť si archívny záznam televízie Lux od cca 32. minúty alebo si prepis kázne prečítať. Otec arcibiskup vysvetlil pokrivenie chápania lásky, dôsledky sexuálnej revolúcie a prínos teológie manželstva a rodiny sv. Jána Pavla II.

Dnes 18. mája spúšťame aj novú facebook stránku teologiatela.sk, na ktorej Vám budeme od dnes prinášať informácie o všetkých najnovších článkoch, blogoch, knihách, aktivitách a formačných programoch na Slovensku i v zahraničí. Všetci odberatelia budú mať tieto informácie z prvej ruky. Staňte sa naším odberateľom a pozvite i ďalších. Stránka www.teologiatela.sk je strechou pre všetky projekty a aktivity, ktoré na Slovensku ktokoľvek organizuje.