Našou túžbou je priniesť toto inšpirujúce učenie Cirkvi o ľudskej láske a sexualite podľa Božieho plánu širším vrstvám spoločnosti. Prostredníctvom našej web-stránky chceme ponúknuť priestor pre vytvorenie siete všetkých podporovateľov novej evanjelizácie jazykom teológie tela a napomôcť vzniku spoločenstva tých, ktorí budú dielo sprevádzať modlitbou, svojimi talentmi, dobrovoľníctvom, podnetmi, či financiami. V našej činnosti sa sústreďujeme na formáciu, vzdelávanie, preklady a vydávanie kníh, propagačných materiálov.

Modlitba

Dôležitým pilierom našej práce je naša každodenná spoločná modlitba Anjel Pána o 12.00, ktorá má vo svojom centre Slovo, ktoré sa stalo telom. Každý deň sa zjednocujeme v spoločnom úmysle: Aby sa každý človek otvoril Božiemu plánu s ľudskou láskou. Uvedomujeme si, že vďaka spoločnej modlitbe Boh drží svoje dielo pevne vo svojich rukách. Ak ste laik, kňaz, či zasvätená osoba, stretko, či rehoľná komunita, pozývame Vás k spoločnej modlitbe na tento úmysel vždy, keď na poludnie zvonia zvony. Staňte sa i vy svojou modlitbou dôležitou súčasťou tejto misie.

Dobrovoľnícka pomoc

Nádherným prejavením lásky je darovať čas. Ak ho darujeme druhým, vyjadrujeme im tým lásku. Mnohí v sebe nesieme dary, talenty, schopnosti, ktorými môžeme obdarovať ľudí okolo seba. Pri našej práci uvítame pomoc s organizáciou, opatrovaním detí, prepisovaním textov, s prekladmi a tlmočením, titulkovaním videí. Vítame skúsenosti s web-stránkami, s tvorbou propagačných materiálov, komunikáciou prostredníctvom sociálnych sietí a propagáciou. Ak ste kňaz, uvítame Vašu ochotu duchovne sprevádzať naše formačné aktivity. Ak ste rehoľná komunita, môžete sprevádzať naše aktivity svojou modlitbovou podporou.

Materiálna alebo finančná pomoc

Darovanie seba sa prejavuje aj v darovaní toho, čo sme sami dostali do daru. Možno pracujete v oblasti, v ktorej nám viete vypomôcť pri našej práci: vlastníte vydavateľstvo, tlačiareň, reklamnú agentúru, ubytovacie zariadenie, robíte dobré fotografie alebo videá, viete nám poskytnúť alebo zapožičať prezentačnú a kancelársku techniku (projektor, plátno, flipchart, kancelárske papiere, perá), alebo môžete naše aktivity podporiť jednorázovo alebo pravidelne finančne podporovať.

Pokiaľ máte aj vy túžbu byť súčasťou tejto misie ozvite sa nám cez náš kontaktný formulár