2 % z daní pre Akadémiu Karola Wojtylu

Milí priatelia, manželia, rodiny,

chceli by sme Vás poprosiť o podporu Akadémie Karola Wojtylu poukázaním 2% resp. 3% (ako dobrovoľník v akejkoľvek organizácii) z Vašich zaplatených daní. Pomáhame formovať manželov a rodiny podľa náuky Katolíckej cirkvi, aby objavili a realizovali svoje veľké poslanie v dnešnom svete.

Údaje o prijímateľovi:

Akadémia Karola Wojtylu
právna forma: občianske združenie
Adresa: Podháj 37, 974 05 Banská Bystrica
IČO: 50 384 708

Presný postup ako poukázať AKW percentá z dane: PRE ZAMESTNANCOV:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa do 15. februára 2022 o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane.
  3. Ak ste v roku 2021 odpracovali ako dobrovoľník najmenej 40 hodín môžete poukázať až 3 %. Budete potrebovať Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti od organizácie, kde si dobrovoľnícku prácu vykonávali.

Podpísané formuláre je potrebné odniesť/doručiť Daňovému úradu v mieste bydliska do 30. apríla 2022.

PRE FYZICKÉ OSOBY (FO) A PRÁVNICKÉ OSOBY (PO):

  1. Ak ste FO, ktorá si sama podáva daňové priznanie alebo PO, tak Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania. Daňové priznanie treba odovzdať do 31. marca 2022. Ak oznámite daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2 % (1 %) poukazujete v tomto predĺženom termíne.
  2. Ak ako právnická osoba nedarujete 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel, tak v roku 2022 môžete poukázať iba 1,0 % z dane. Ak chcete ako právnická osoba poukázať 2 % z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel.