Vďaka mediálnemu grantu KBS Vám ponúkame nový obsah a nový dizajn stránky. Chceme Vám ponúknuť základný prehľad v téme teológie tela. Mnohí sa s touto témou stretli na prednáškach, v literatúre alebo v médiách. Na viacerých miestach sa pojem „teológia tela“ spomína a používa, no často nie je celkom jasné, čo sa za ním skrýva. Preto je jedným z cieľov našej stránky pomôcť čitateľovi pochopiť, čo je to teológia tela, čo sa za ňou skrýva a akú má súvislosť s našim životom.

Cieľovou skupinou stránky sú predovšetkým mladí ľudia, snúbenci a manželia, zasvätené osoby, kňazi, ktorí sa k téme teológie tela dostali prostredníctvom nejakého prvotného podnetu (relácie, prednášky, literatúry, priateľov), ale aj osoby, ktoré sa chcú v tejto téme ďalej formovať. Preto je cieľom web-stránky pomôcť čitateľovi lepšie sa v téme zorientovať a ponúknuť mu ďalšie možnosti na postupné prehĺbenie sa v téme.

Ďalším zámerom je sieťovať nových priaznivcov teológie tela, ktorých počet po rôznych formačných stretnutiach rastie. Mnohí z absolventov stretnutí majú záujem o ďalšiu formáciu či vzdelávanie, ale aj ochotu pomôcť na tomto poli.

Pretože veľa vecí nie je možné úplne pochopiť len prostredníctvom stručných a obmedzených vysvetlení na webe, ďalším dôležitým cieľom je poukazovať na dobré zdroje, kde sa čitatelia môžu dozvedieť viac. Ponúkame preto rozsiahly prehľad domácej a zahraničnej literatúry v oblasti teológie tela: populárnu, odbornú literatúru, časopisy a metodické materiály, diela a životopisy Jána Pavla II.

Ďalším cenným materiálom je zoznam domácich a zahraničných on-line zdrojov (videí, mp3, blogov, článkov, prednášok, web-stránok), ktorý má byť pomocným (in)formačným materiálom v tejto téme.

Keďže najúčinnejším miestom, kde teológiu tela možno hlbšie obsiahnuť a uživotniť, sú malé študijné skupiny a spoločenstvá, chceme Vám ponúknuť aj niekoľko tipov pre osobnú formáciu a štúdium.

Na stránke stále pracujeme. Ďakujeme za Vašu trpezlivosť, spätnú väzbu, pripomienky a návrhy.

Ak by ste chceli akýmkoľvek spôsobom byť aj vy súčasťou tohto Božieho diela, pozývame vás  k spolupráci