Študijné stretko teológie tela – „Povolanie k láske“

– pravidelné čítanie katechéz JPII.

Absolventi Formačného kurzu teológie tela nadšene túžia ďalej prehlbovať získané poznatky. A vydať sa na túto cestu spoločne je dobrou motiváciou. Cieľom mesačných stretnutí „študijnej skupinky“ je spoločne prejsť všetky katechézy Teológie tela od Jána Pavla II. formou diskusie („seminar form“). Podmienkou a zmyslom takéhoto stretávania sa je prísť pripravený, to znamená vopred si prečítať encykliku Humanae Vitae a tematický súbor katechéz, o ktorých sa bude diskutovať.

Tri študijné skupinky už prebrali všetky katechézy. V súčasnosti sa v Bratislave stretávajú dve študijné skupinky a po jednej skupinke v Prešove a v Košiciach. V online priestore fungujú dve medzinárodné skupinky.

Skúsenosti so skupinkou

     Zdieľanie, počúvanie názorov členov skupinky, slobodných či manželov na ten istý text, ktorý sme si naštudovali, sú prvkom obohacujúcim môj život. Spoločenstvo, ktoré sme vytvorili počas štúdia katechéz, je taktiež veľmi obohacujúce, nakoľko pred tým než sa pustíme do „zdolávania katechéz“, zdieľame svoje súčasné životy a sme si nablízku v modlitbe aj v stretnutiach mimo študijnej skupinky.
Samotné texty sa zo začiatku javia ako ťažko stráviteľné, ale po čase sa dá príjemne zvyknúť na štýl písania Jána Pavla a je krásne objavovať ďalšie a ďalšie detaily či perličky, ktoré na kurze neodzneli. Študijnú skupinku ako miesto pre lúskanie katechéz Jána Pavla môžem rozhodne odporučiť.                                                                                 Lukáš

*