POVOLANIE K LÁSKE

Misijná škola Karola Wojtylu v spolupráci s Teologickou fakultou KU v Košiciach  a so študentami a absolventmi Medzinárodného teologického inštitútu (ITI-Trumau) pripravujú v akademickom roku 2023/2024 Formačný kurz teológie tela s názvom Povolanie k láske (FKTT). Prihlasovanie je otvorené do 22. októbra 2023. Prvé stretnutie sa uskutoční 10.-12. novembra 2023. Kurz bude prebiehať striedavo na západe (pri Trenčíne a pri Nitre) alebo na východe Slovenska (Smižany pri Svätyni Božieho milosrdenstva - Spišská Nová Ves).

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA KURZU

 • zrozumiteľným jazykom približovať mladým ľuďom rôznych profesií či životných stavov učenie Cirkvi vo svojej plnosti (lektormi sú laici, manželia alebo kňazi, prevažne absolventi, ale aj študenti niektorého z odborov so zameraním na teológiu manželstva a rodiny – Medzinárodného teologického inštitútu (ITI) v Gamingu/Trumau (Rakúsko), Inštitútu Jána Pavla II. v Ríme  (Taliansko), či iní odborníci v danej téme
 • budovať a formovať osobnú integritu jednotlivca s potenciálom pre budovanie skutočných hodnôt celej ľudskej spoločnosti
 • prispievať k rozvoju dnešnej kultúry a spoločnosti
 • kurz je vedený formou duchovných obnov – nevyhnutným bodom každého víkendového programu je teda aj spoločná modlitba, sv. omša, adorácia, práca so Svätým písmom i možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia
 • aby sme sa naučili odovzdávať krásu učenia Jána Pavla II. svojmu okoliu, tak sa po každom víkende píše krátky sumár z prebranej témy

*

FORMA KURZU

 6+2 spoločné víkendy počas roka

 • 6 víkendov (zameraných na formáciu podľa katechéz teológie tela) od novembra 2023 do júna 2024
 • + spoločná púť do Krakova
 • + BONUSOVKA V HORÁCH, na prehĺbenie spoločenstva (spoločný víkend s absolventmi predchádzajúcich ročníkov, spoločne strávený čas v prírode, turistika…)

*

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ?

 • mladým ľuďom rôznych profesií (vek 24+)
 • slobodným, zasnúbeným, manželským párom, rodinám s jedným dieťaťom do 3 rokov, zasväteným osobám – laikom, rehoľníkom, kňazom

*

PREČO TENTO KURZ?

 • v príjemnej atmosfére, s pomocou katechéz teológie tela sv. Jána Pavla II. a pod vedením skúsených lektorov, budeš mať možnosť s ostatnými spoločne hľadať pravdu a odpovede na otázky týkajúce sa krásy ľudskej lásky a sexuality, zasväteného života a čistoty

Načo nám Boh daroval telo? Má moje telo nejaký zmysel?

Prečo som bol stvorený ako muž/žena? Čo moje telo hovorí o Bohu?

Prečo počkať so sexom až do manželstva? Prečo je manželstvo nerozlučiteľné? Budeme manželmi aj po smrti?

Sú panenstvo a celibát neprirodzenými? Čo je podstatou zasväteného života?

Čo je zlé na pornografii?

Čo je zmyslom a cieľom môjho života?

Ako môžem svojím telom oslavovať Boha?

Prečo rozchod niekedy tak veľmi bolí?

Aká je cesta ku «krásnej láske», po ktorej moje srdce v hĺbke túži?

Nad týmito aj mnohými inými otázkami týkajúcimi sa človeka a jeho túžby po sebadarujúcej láske sa budeme spoločne zamýšľať počas kurzu.

ČO MÔŽEM OČAKÁVAŤ?

 • príjemné spoločenstvo
 • prednášky kvalitných lektorov medzinárodného charakteru
 • osobné skúsenosti a svedectvá všetkých životných stavov
 • interaktívne objavovanie Pravdy, diskusie v skupinkách, priestor na tichú meditáciu a rozmýšľanie o tom, čo bolo povedané

 

TÉMY VÍKENDOV

 1. Úvod do teológie tela. Počiatok.
 2. Vykúpenie srdca.
 3. Teológia tela ako cesta k uzdraveniu.
 4. Manželstvo vs. panenstvo pre nebeské kráľovstvo. Eschatológia.
 5. Sviatostné manželstvo.
 6. Láska je plodná.

 

ZÁKLADNÝ ŠTUDIJNÝ MATERIÁL

 • Sväté písmo
 • Katechizmus Katolíckej cirkvi
 • Humanae vitae (encyklika Pavla VI.)
 • Teológia tela (katechézy Jána Pavla II.)
 • Muži a ženy jsou z ráje (Mary Healy)
*

NÁKLADY

 • Registračný poplatok na náklady spojené s organizáciou kurzu: 140€ do 31.8.2023, 155€ od 1.9.2023  (nezahŕňa náklady na stravu a ubytovanie)
 • Náklady na stravu a ubytovanie sú cca 60-75€ na víkend (plná penzia)
 • Pokiaľ by výška nákladov bola prekážkou Vášho prihlásenia, tak sa nám, prosím, pokojne ozvite na email fktt(zavinac)mskw.sk

*

PRIHLASOVANIE A POŽIADAVKY

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

* 

MOTIVAČNÝ LIST

 • Súčasťou prihlásenia je motivačný list (v rozsahu min. polovica A4 a max. 1 A4). Zaujíma nás:
 1. Niečo o tebe – odkiaľ pochádzaš, čomu sa venuješ…
 2. Prečo sa chceš kurzu zúčastniť?
 • Prihlásenie bez motivačného listu je neplatné!
 • Motivačný list pripoj k prihlasovaciemu formuláru.

*

Počet účastníkov je limitovaný, preto Vás prosíme, pri zdieľaní tejto informácie zvoľte osobný prístup – odporúčajte ju svojim priateľom a známym, ktorých osobne poznáte a mali by záujem zúčastniť sa celého kurzu. V prípade veľkého záujmu budeme účastníkov vyberať na základe motivačných listov. Ďakujeme za pochopenie.

Tešíme sa na Vás!

Misijná škola Karola Wojtylu

VYBERÁME ZO SPÄTNEJ VÄZBY...

Prečo by ste odporúčali Formačný kurz teológie tela?

Teológia tela mi pomohla poznať Boží plán s ľudským telom a ľudskou láskou cez darovanie sa druhým. Na nelásku odpovedať láskou, na urážku odpustením.

Teológiu tela pokladám za  takmer až životne dôležitú nadstavbu duchovného života každého kresťana. Je podaná veľmi príjemnou formou. Vytvorili sme skvelé spoločenstvo a mali možnosť duchovne rásť. Je to silná, nádejná a zmysluplná odpoveď na všetko to náročné v našej spoločnosti...

Kurz je skvelý. Formuje človeka k zdravému vzťahu k svojmu telu a k zrelosti do budúceho manželstva. Malo by to byť povinné vzdelanie.

Najviac ma oslovilo, dotklo sa, že sme sa zdieľali, že sme vytvárali spoločenstvo, uvedomila som si silu spoločného času, ktorý je pre mňa dôležitý.

Teológia tela mi bola veľkým tajomstvom, avšak teraz vnímam veľké obohatenie. Začal som úplne inak vnímať čistotu, pohľad na ženské telo a hlavné otázky, ktoré sa týkajú spolunažívania, snúbencov, či ľudí ktorí sú vo vzájomnom vzťahu, ako vnímať spoločný čas dvoch mladých ľudí, ktorí chcú žiť krásny čistý život.

Odporúčam všetkými desiatimi. Kto môže, nech sa zúčastní. Prečo? Pre všetko.