Spoločenstvo Karola Wojtylu (SKW)

Akadémia Karola Wojtylu (AKW)

Poštová adresa:

Akadémia Karola Wojtylu 
Podháj 37
Banská Bystrica
974 05

IČO: 50384708

Email: sekretariat(zavinac)adkw.sk

Bankové spojenie: 
IBAN: SK98 0900 0000 0051 2063 4641

Pri platbe školného prosím do poznámky pre prijímateľa uveďte: AKW, priezvisko manžela

 

Pre poskytnutie príspevku
pre AKW môžete použiť QR kód:

 

Misijná škola Karola Wojtylu (MŠKW)

Poštová adresa:

Misijná škola Karola Wojtylu
Rosná 20
Košice - Juh
040 01

IČO: 50 555 120

Email:

   Misijná škola Karola Wojtylu

Bankové spojenie: 
BBAN: 19810513/8330  (FIO banka )
IBAN: SK3783300000000019810513
pre prevody CZK v ČR: 19810513/2010

Jednorazovo podporiť MŠKW môžete aj nastavením vlastnej sumy cez QR kód: