Bůh mi tě dal

*

Meditace na téma „nezištný dar“

Jsme schopni druhého člověka přijmout jako dar? Upřímně ho obejmout a na jeho lásku odpovědět nezištným sebedarováním?
Meditace papeže sv. Jana Pavla II. vznikala souběžně s jeho Dopisem rodinám v roce 1994. Objevena a publikována byla až po jeho smrti. Text nás přivádí k hlubšímu pochopení toho, co je dar, krása, tělo a křesťanský smysl manželství.

Vydalo Karmelitánske nakladateľstvo