LÁSKA, SEXUALITA A ZMYSEL ŽIVOTA

v učení Cirkvi

Teologická fakulta KU v spolupráci s Misijnou školou Karola Wojtylu organizuje online semestrálny program o ľudskej láske, sexualite, čistote, manželstve, panenstve a plodnosti.

Prihlasovanie prebieha do 9. marca 2023.

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA

 • - Stretnutia prebiehajú seminárnou metódou v malej skupine v pravidelných týždenných intervaloch prezenčne v Bratislave alebo prostredníctvom aplikácie Zoom.
 • - Účastníci kurzu sa na týždňové stretnutia pripravujú čítaním krátkych textov vybraných dokumentov Cirkvi v slovenčine. Ako pomôcku k lektúre dostávajú účastníci pracovné listy.
 • - Každé stretnutie má svoju tému i základné otázky, o ktorých účastníci spoločne diskutujú. Odpovede na dôležité otázky hľadáme spoločne v odkaze, ktorý nám zanechali poslední pápeži vo svojom učení.

PRE KOHO JE PROGRAM URČENÝ?

 • Program je určený pre študentov, pracujúcich, slobodných, snúbencov, manželov, rozvedených, seminaristov aj zasvätených (pre osobnú formáciu ako aj pre formáciu ďalších).

LEKTORI

 • Lektormi programu sú absolventi Inštitútu Jána Pavla II. v Ríme pre štúdium manželstva a rodiny a absolventi programu Master of Studies on Marriage and the Family na Medzinárodnom teologickom inštitúte (International Theological Institute) v Gamingu a Trumau, absolventi Teologickej fakulty KU v Košiciach, ako aj absolventi programov Misijnej školy Karola Wojtylu a Akadémie Karola Wojtylu.

CIELE PROGRAMU

 • POZNANIE
 • Zrozumiteľným jazykom priblížiť ľuďom rôznych profesií či životných stavov učenie Cirkvi.
 • Rozvíjať prezentačné zručnosti, schopnosť pracovať s textom a kriticky uvažovať, schopnosť komunikovať, argumentovať, diskutovať, schopnosť orientovať sa v aktuálnych otázkach a nachádzať medzi nimi súvislosti.

 

 • FORMÁCIA
 • Budovať a formovať ľudskú, intelektuálnu, spoločenskú, kultúrnu a duchovnú integritu jednotlivca s potenciálom pre budovanie skutočných hodnôt celej ľudskej spoločnosti a prispievať k rozvoju dnešnej kultúry a spoločnosti.

 

 • SPOLOČENSTVO
 • Budovať spoločenstvo prostredníctvom spoločných posedení a diskusií, kultúrnych podujatí, rôznych „social events“, ale aj pri spoločnej modlitbe, adorácii, či sv. omši...

 

PONUKA PROGRAMOV

Základný program

Láska, sexualita a zmysel života v učení Cirkvi

 1. Úvodné stretnutie
 2. Osoba v Božom pláne (cieľ a zmysel života)
 3. Stvorenie človeka ako muža a ženy
 4. Sexualita
 5. Láska
 6. Čnosť čistoty
 7. Sviatosť manželstva
 8. Panenstvo
 9. Otcovstvo a materstvo
 10. Plodnosť
 11. Záverečné stretnutie

+ jedno stretnutie na budovanie spoločenstva

Nadstavbový program

Po skončení semestra je možnosť pokračovať v programoch

 • * Ľudská láska v diele K. Wojtylu Láska a zodpovednosť (1 semester)
 • * Ľudská láska v katechézach Jána Pavla II. Teológia tela (2 semestre)

 

KEDY A KDE

Jeden večer do týždňa počas 12 týždňov (základný program) prezenčne v Bratislave v Starom meste (budova Martienum) a online formou prostredníctvom videohovorov.

Kapacita kurzu je max 15 osôb (na 1 skupinu), minimálny počet účastníkov pre otvorenie kurzu je 8 osôb.

PRIHLÁŠKY A POŽIADAVKY

PRÍSPEVOK

Príspevok na náklady spojené s organizáciou jedného semestra:

  • - študenti, nezamestnaní, rodičia na RD: 80€/osobu
  • - pracujúci: 100€/osobu
  • - manželský pár: 140€/pár

Príspevok zahŕňa lektorov, materiály, pracovné listy a priestory.
Príspevok je možné uhradiť aj viacerými splátkami. Ak by mal byť príspevok prekážkou pre absolvovanie programu, určite nás kontaktujte.

PRIHLÁŠKA

 • Prihlásite sa môžete prostredníctvom prihlasovacieho formuláru do 9. marca 2023.
 • Súčasťou prihlášky je aj motivačný list v rozsahu 200 slov, ktorý napíšete priamo do registračného formuláru.

Príspevok zahŕňa organizáciu, lektorov, materiály, poštovné, licencie. Prihláseným účastníkom zašleme podrobné informácie a program jednotlivých stretnutí po ukončení prihlasovania.

Láska nie je čosi, čo sa dá naučiť,

a predsa nie je nič dôležitejšie, ako sa jej učiť.

Ján Pavol II.

VYBERÁME ZO SPÄTNEJ VÄZBY

Čo mi priniesla účasť na semestrálnom programe?

Uvedomenie si skutočností, ktoré sú dôležité pre ľudský život, napr. kto som, kam idem, záležitosti manželstva, ako správne prežívať život, všetko bolo tak jasne pomenované a slovne ma to vyzbrojilo do života, aby som hodnoty vedela obhájiť a hovoriť aj iným.

Tento seminár mi hlbšie ukázal, kto je osoba vedľa mňa a ako mám k nej pristupovať. Ponoril ma hlbšie a dal iný pohľad na vzťahy, povinnosti a pod. Utvrdil v rozhodnutí pre povolanie. Naučil ma lepšie a jednoduchšie čítať dokumenty od pápežov.

Nový pohľad na seba v kontexte života s Bohom a spoznal som nových ľudí. Oboznámil som sa s učením Cirkvi o manželstve, rodine, láske, pohľade na človeka. Po pravde mal som v tom veľkú medzeru, ktorú som si úspešne doplnil, ale vyžaduje si to samozrejme ešte hlbšie štúdium dokumentov Cirkvi.

Ukázal mi krásu a bohatstvo učenia katolíckej cirkvi v jednotlivých dokumentoch, obohatenie názormi ostatných účastníkov.

Zmenil môj pohľad na mňa samotnú.

Nové naštartovanie do života.

Čo konkrétne mi seminár Láska a zodpovednosť priniesol pre môj osobný život?

Poznanie, aká je naša ľudská láska biedna a hriešna, a aká môže byť krásna a čistá.

Hlbší pohľad na človeka, lepšie som spoznal sám seba, dôvody svojich reakcií, ale tiež aj ľudí okolo mňa. Pomáha mi to viac chápať ľudí okolo mňa.

Zistila som, na čo si mám pri stretnutí s ľuďmi dávať pozor, vyjasnila som si niektoré udalosti z môjho života. Mám možnosť postaviť sa čelne a zodpovedne pristúpiť k ich riešeniu.

O Semestrálnom programe na TV NOE

V utorok 16.5.2017 odvysielala TV NOE reportáž o Semestrálnom programe TF KU Ľudská láska, sexualita
a zmysel života v učení Cirkvi, ktorý fakulta organizuje v spolupráci s Misijnou školou Karola Wojtylu od marca
do mája. Viac v samotnej reportáži od 17:48.

http://www.tvnoe.cz/porad/18686-zpravodajske-noeviny-16-5-2017