KOŠICE

LÁSKA, SEXUALITA A ZMYSEL ŽIVOTA

v učení Cirkvi

Teologická fakulta KU v spolupráci s Misijnou školou Karola Wojtylu organizuje v Košiciach 6. cyklus semestrálneho programu o ľudskej láske, sexualite, čistote, manželstve, panenstve a plodnosti.

Budú prebiehať v utorky o 16:00 - 17:30 (1. skupina) a 18:00 - 19:30 (2. skupina) od 5. októbra 2020 (výnimočne v pondelok) počas 11 týždňov (základný program). Prihlasovať sa môžete do 27. septembra 2020 alebo do naplnenia kapacity kurzu prostredníctvom formulára.

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA

 • - Stretnutia prebiehajú seminárnou metódou v malej skupine v pravidelných týždenných intervaloch.
 • - Účastníci kurzu sa na týždňové stretnutia pripravujú čítaním krátkych textov vybraných dokumentov Cirkvi v slovenčine. Ako pomôcku k lektúre dostávajú účastníci pracovné listy.
 • - Každé stretnutie má svoju tému i základné otázky, o ktorých účastníci spoločne diskutujú. Odpovede na dôležité otázky hľadáme spoločne v odkaze, ktorý nám zanechali poslední pápeži vo svojom učení.

PRE KOHO JE PROGRAM URČENÝ?

 • Program je určený pre študentov, pracujúcich, slobodných, snúbencov, manželov, rozvedených, seminaristov aj zasvätených (pre osobnú formáciu ako aj pre formáciu ďalších).

LEKTORI

 • Lektormi programu sú absolventi Inštitútu Jána Pavla II. v Ríme pre štúdium manželstva a rodiny a absolventi programu Master of Studies on Marriage and the Family na Medzinárodnom teologickom inštitúte (International Theological Institute) v Gamingu a Trumau.

*Mgr. Bc. Richard Kucharčík, M.A., PhD. Spolu s manželkou absolvoval program Master vo vedách o manželstve a rodine na Pápežskom Inštitúte Jána Pavla II. v Ríme. Je odborným asistentom na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity pre odbor Náuka o rodine. Je otcom troch detí.

*Mgr. Lucia Molnárová. Je absolventkou dvojročného akademického programu Master v teológii manželstva a rodiny. Vyštudovala odbor Andragogika na FF PU. Desiaty rok pracuje ako koordinátorka vzdelávania v eRku, kde sa v rámci víkendoviek, kurzov a workshopov venuje aj témam spätých s teológiou tela.

*Mgr. Miroslava Psárová, PhD. Je absolventkou doktorandského štúdia v odbore mediálne štúdiá na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vo svojej dizertačnej práci sa venovala spracovaniu kultúrno-etických tém (interrupcia, gender, eutanázia, antikoncepcia) v slovenských médiách. Je študentkou externého dvojročného akademického programu Master v teológii manželstva a rodiny.  Je absolventkou všetkých troch Semestrálnych akademicko-formačných programov na Teologickej fakulte v Košiciach.

*Mgr. Veronika Dubecká, PhD. Je absolventkou programu všetkých troch stupňov programu Náuka o rodine na TF KU v Košiciach. Svoju dizertačnú prácu obhájila na tému: Výchova sexuálnej túžby v personalistických dielach K. Wojtylu. Je autorkou knihy Misijné poslanie kresťanských manželov vyplývajúce z ich sviatostnej identity a spoluprekladateľkou knihy José Noriegu Eros a jeho poslanie.

*Mgr. Jana Zbyvatelová, MMF. Absolvovala program Master o manželstve a rodine na Medzinárodnom teologickom inštitúte v rakúskom Trumau. Vyštudovala právo na Univerzite Komenského v Bratislave. Je absolventkou formačného kurzu teológie tela, kde aj niekoľko rokov pomáhala s organizáciou.

 

CIELE PROGRAMU

 • POZNANIE
 • Zrozumiteľným jazykom priblížiť ľuďom rôznych profesií či životných stavov učenie Cirkvi.
 • Rozvíjať prezentačné zručnosti, schopnosť pracovať s textom a kriticky uvažovať, schopnosť komunikovať, argumentovať, diskutovať, schopnosť orientovať sa v aktuálnych otázkach a nachádzať medzi nimi súvislosti.

 

 • FORMÁCIA
 • Budovať a formovať ľudskú, intelektuálnu, spoločenskú, kultúrnu a duchovnú integritu jednotlivca s potenciálom pre budovanie skutočných hodnôt celej ľudskej spoločnosti a prispievať k rozvoju dnešnej kultúry a spoločnosti.

 

 • SPOLOČENSTVO
 • Budovať spoločenstvo prostredníctvom spoločných posedení a diskusií, kultúrnych podujatí, rôznych „social events“, ale aj pri spoločnej modlitbe, adorácii, či sv. omši...

 

PONUKA PROGRAMOV

Základný program

Láska, sexualita a zmysel života v učení Cirkvi

 1. Úvodné stretnutie
 2. Osoba v Božom pláne (cieľ a zmysel života)
 3. Stvorenie človeka ako muža a ženy
 4. Sexualita
 5. Láska
 6. Čnosť čistoty
 7. Sviatosť manželstva
 8. Panenstvo
 9. Otcovstvo a materstvo
 10. Plodnosť
 11. Záverečné stretnutie

Nadstavbový program

Po skončení základného programu je nezáväzná možnosť pokračovať v nadstavbových programoch

 • * Ľudská láska v diele K. Wojtylu Láska a zodpovednosť
 • * Ľudská láska v katechézach Jána Pavla II. Teológia tela

Každý z programov je v rozsahu jedného semestra.

KEDY A KDE

Vždy v utorky o 16:00 - 17:30 (1. skupina) a 18:00 - 19:30 (2. skupina) od 5. októbra 2020 počas 11 týždňov (základný program) do 15.decembra 2020. Posledné dve stretnutia budú 12. a 19. januára 2021.

Kapacita kurzu je max 15 osôb (na 1 skupinu), minimálny počet účastníkov pre otvorenie kurzu je 8 osôb.
Stretnutia budú prebiehať na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity na Hlavnej 89, v Košiciach.

PRIHLÁŠKY A POŽIADAVKY

PRÍSPEVOK

Príspevok na náklady spojené s organizáciou jedného semestra:

  • - študenti, nezamestnaní, rodičia na RD: 60€/osobu
  • - kňazi, rehoľníci: 60€/osobu
  • - pracujúci: 80€/osobu
  • - manželský pár: 120€/pár

Príspevok zahŕňa lektorov, materiály, pracovné listy a priestory.
Príspevok je možné uhradiť aj viacerými splátkami. Ak by mal byť príspevok prekážkou pre absolvovanie programu, určite nás kontaktujte.

PRIHLÁŠKA

 • Prihlásiť sa môžete najneskôr do 27. septembra 2020 prostredníctvom TOHTO FORMULÁRA.

Prihláseným účastníkom zašleme podrobné informácie a program jednotlivých stretnutí. Prihláška bude akceptovaná až po úhrade príspevku, resp. jeho časti.

Na vaše otázky vám radi odpovieme na tejto adrese: semestralny.programKE(zavinac)mskw.sk.

Láska nie je čosi, čo sa dá naučiť,

a predsa nie je nič dôležitejšie, ako sa jej učiť.

Ján Pavol II.

VYBERÁME ZO SPÄTNEJ VÄZBY

Čo mi priniesla účasť na semestrálnom programe?

Uvedomenie si skutočností, ktoré sú dôležité pre ľudský život, napr. kto som, kam idem, záležitosti manželstva, ako správne prežívať život, všetko bolo tak jasne pomenované a slovne ma to vyzbrojilo do života, aby som hodnoty vedela obhájiť a hovoriť aj iným.

Tento seminár mi hlbšie ukázal, kto je osoba vedľa mňa a ako mám k nej pristupovať. Ponoril ma hlbšie a dal iný pohľad na vzťahy, povinnosti a pod. Utvrdil v rozhodnutí pre povolanie. Naučil ma lepšie a jednoduchšie čítať dokumenty od pápežov.

Nový pohľad na seba v kontexte života s Bohom a spoznal som nových ľudí. Oboznámil som sa s učením Cirkvi o manželstve, rodine, láske, pohľade na človeka. Po pravde mal som v tom veľkú medzeru, ktorú som si úspešne doplnil, ale vyžaduje si to samozrejme ešte hlbšie štúdium dokumentov Cirkvi.

Ukázal mi krásu a bohatstvo učenia katolíckej cirkvi v jednotlivých dokumentoch, obohatenie názormi ostatných účastníkov.

Zmenil môj pohľad na mňa samotnú.

Nové naštartovanie do života.

Čo konkrétne mi seminár Láska a zodpovednosť priniesol pre môj osobný život?

Poznanie, aká je naša ľudská láska biedna a hriešna, a aká môže byť krásna a čistá.

Hlbší pohľad na človeka, lepšie som spoznal sám seba, dôvody svojich reakcií, ale tiež aj ľudí okolo mňa. Pomáha mi to viac chápať ľudí okolo mňa.

Zistila som, na čo si mám pri stretnutí s ľuďmi dávať pozor, vyjasnila som si niektoré udalosti z môjho života. Mám možnosť postaviť sa čelne a zodpovedne pristúpiť k ich riešeniu.

O Semestrálnom programe na TV NOE

V utorok 16.5.2017 odvysielala TV NOE reportáž o Semestrálnom programe TF KU Ľudská láska, sexualita
a zmysel života v učení Cirkvi, ktorý fakulta organizuje v spolupráci s Misijnou školou Karola Wojtylu od marca
do mája. Viac v samotnej reportáži od 17:48.

http://www.tvnoe.cz/porad/18686-zpravodajske-noeviny-16-5-2017