Adorácie na Slovensku

Banská Bystrica - Katedrála sv. Františka Xaverského    Pon.-Pia.: 09.00-17.30

Bratislava - Blumentál Kostol sv. Nanebovzatia Panny Márie    Str.: po sv. omši  o 6.30

                   - Katedrála sv. Martina    prvý Pia.: 12.30, prvá Ned.: 16.45

                   - Dominikáni Kalvária Kostol Panny Márie Snežnej     Štv.: po sv. omši do 19.30

                   - Františkáni Kostol Zvestovania     Utr.: 18.00 - 19.30, Štv.: po sv. omši do 21.00, prvý Pia.: po rannej a večernej sv. omši, Ned.: 16.00

                   -  Jezuiti Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa     Štv.: 17.00

                  - Kapucíni Kostol sv. Štefana     prvý Pia.: 15.45 – 16.40, prvá Ned.: 15.00 – 16.40, Štv.: 19.45 – 20.30

                   - Kostol sv. Ladislava       Pon.-Sob.: 8.00 – 17.10, Ned.: 12.15 –17.10

                   - Minoritský Kostol sv. Františka v Bratislave - Karlovej Vsi   Štv. 9:00 - 18:00, prvá Ned.: 15.00 – 18.00.

                   - Modrý Kostol sv. Alžbety      prvý Pia.: 17.00 –18.00, prvá Ned.: 17.00 – 18.00

                   - Notre Dame Kostol Nanebovzatia Panny Márie     prvá Ned.: 7.00 – 10.15

                   - Podhradie Kostol Najsv. Trojice    Pia.: 18.00 - 19.00

                   -  Redemptoristi Kostol sv. Cyrila a Metoda    Štv.: po sv. omši o 18.00

Košice - Juh - Kostol Kráľovnej pokoja    Pon.-Pia.: 7.00 –18.00

Lučenec - Kostol Krista Kráľa -Rúbanisko     Štv.: 09.00-18.00

Nitra - Kalvária - Kostol Matky Božej      Štv.: 19.00  (po večernej sv. omši)

- Klokočina - Kostol sv. Gorazda Štv.:  celodenná adorácia od rannej (6:30) do večernej sv. omše (18:00), po sv. omši krátka moderovaná adorácia (prvý štvrtok adorácia s modlitbou chvál)

Prvý Pia.: 15:00 - 18:00

Púchov Kostol Všetkých Svätých      Pon. po 1. piat.: 19.00-20.00, Str. po 1. piat.: 7.30-11.00, Štv.: 18.00-18.30,

Prešov   -  Kostol sv. Jozefa     Pon.-Piat.: 8.45-15.30 (škol. roka)

Rožňava  - Kostol sv. Anny     Štv.: 8.00-12.00

Sabinov -  Kostol sv. Jána Krstiteľa     Štv.: 17.30-20.00, 1. Piat.: 14.00-18.30, 2. augusta -celodenná, 29. novembra - celodenná

Sereď - Kostol sv. Jána Krstiteľa     Str.: 8.00-18.00

Trebišov - Kláštor Bazilánov    Pia.: 8.00-17.00

TrenčínKostol Notre Dame (kláštorný)  Piat.: 08.00-17.00

Zvolen -   Kostol sv. Alžbety (kaplnka)    Pon.-Piat.: 6.45-17.00

Žilina - Mesto - Katedrála   Str.: 07.45-11.55; 12.30-17.55, Štv.: 18.40

              - Solinky - Kostol Dobrého pastiera   prvá Str.: 07.00-17.45, prvý Pia.: 17.00-18.00

"Byť každý deň pred Tým, ktorý "nechce obetu ani dar, ale dal nám svoje telo" – telo, ktoré sa stalo obetou a darom. Aj nám dal naše telá, aby sa spolu a v intimite s jeho Telom stali obetou a darom pre Boha a druhých. Byť každý deň so svojím telom a srdcom (so svojou osobou) pred jeho Telom a Srdcom (pred jeho Osobou) – nech sa stane každodennou súčasťou môjho života..." o.Robert N.


Pokiaľ aj ty vieš o mieste v tvojom okolí, kde možno prichádzať na adoráciu NAPIŠ NÁM!