Zatiaľ žiadne komentáre

Elementarz etyczny

Elementarz etycznyV rokoch 1957-1958 Karol Wojtyła, už ako lektor etiky na Katolíckej univerzite v Lubline, publikoval v časopise „Tygodnik Powszechny“ 21 článkov pod názvom Elementarz etyczny, v ktorých objasnil najzákladnejšie otázky etiky. Práca sa týka základných cieľov etiky – praktickej vedy, ktorej poslaním a cieľom je slúžiť človeku. Je to veda o ľudskom konaní, o jej predmete, o ľudskom dobre, o ľudských právach a povinnostiach. Na to, aby sa postupovalo zhodne s tým, kým človek je a kým by sa mal stať, je treba poznať pravdu. Treba sa dostať k pravde o človeku a jeho dobru, aby sa stával viac človekom, aby mohol viac byť, aby sa stával dobrým. Je to špeciálna veda, zručnosť i konanie, kde autorom a výtvorom je sám človek. Tak chápe etiku Karol Wojtyła.