BERME SVOJE TELÁ VÁŽNE

Monica Rapeanu STL, Spoluzakladateľka a spoluorganizátorka Theology of the Body International Symposia (tobinternationalsymposia.com) „Nemôžeme žiť bez lásky. Ak sa nestretneme s láskou, ak ju nezažijeme a neosvojíme si ju a ak na nej nemáme živú účasť, nášmu životu chýba zmysel. Bez lásky ostávame sami sebe nepochopiteľnými.“ Tieto slová by pokojne mohli byť slovami básnika...

pokračovať v čítaní

Ján Pavol II. – Meditácia na tému nezištného daru

Meditácia na témunezištného daruJán Pavol II. (8.2.1994) Může člověk říci jinému člověku: „Bůh mi tě dal“? Jako mladý kněz jsem slyšel od svého duchovního vůdce tato slova: „Možná ti Bůh chce toho člověka dát…“ – slova, ve kterých se skrývalo povzbuzení k tomu, abych důvěřoval Bohu a přijal dar, kterým se...

pokračovať v čítaní