Tajomná láska medzi mužom a ženou

Známy americký autor sa pútavým a prístupným spôsobom zamýšľa nad dielom Jána Pavla II. Láska a zodpovednosť, v ktorom pápež objasnil tajomnú dynamiku vzťahov medzi mužmi a ženami. Kniha je vynikajúcim úvodom do sexuálnej etiky. Dr. Edward Sri ženatý, má 7 detí a je učiteľom teológie na augustiniánskom inštitúte v...

pokračovať v čítaní

Men, Women and the Mystery of Love

Karol Wojtyła zverejnil svoju knihu Láska a zodpovednosť v roku 1960. Edward Srí analyzuje obsah tohto veľkého diela tak, aby ho sprístupnil všetkým. Podáva čitateľom praktické informácie o takých témach, ako sú: autentická láska, problém s pornografiou,význam priateľstva, ako dosiahnuť väčšiu intimitu v manželstve… Kniha obsahuje aj študijné otázky, čo z nej robí...

pokračovať v čítaní