Zatiaľ žiadne komentáre

Pápežské dokumenty Jána Pavla II.

 

 

Encykliky:
JP2

Redemptor hominis. Vykupiteľ človeka (1979)

Veritatis splendor. Encyklika o niektorých základných otázkach morálneho učenia Cirkvi (1993)
Evangelium vitae. Encyklika o hodnote a nenarušiteľnosti ľudského života (1995)

 

Apoštolské exhortácie:

Familiaris consortio. Apoštolská exhortácia o úlohách kresťanskej rodiny v dnešnom svete (1981)

Christifideles laici. Apoštolská exhortácia o povolaní a poslaní laikov v Cirkvi a vo svete (1988)

Redemptoris custos. Apoštolská exhortácia o osobe svätého Jozefa a jeho poslaní v živote Krista a Cirkvi (1989)

Catechesi tradendae. Apoštolská exhortácia o katechéze v našej dobe (1979)

 

Apoštolské listy:

List starším ľuďom (1999)

List ženám (1995)

Gratissimam sane. List rodinám v Roku rodiny (1994)

Mulieris dignitatem. Apoštolský list o dôstojnosti a povolaní ženy (1988)

 

Príhovory:

Žena: učiteľka pokoja (8.12.1994) (Anglicky, Taliansky, Španielsky)

Kňaz a žena (25.3.1995) (Anglicky, Taliansky, Španielsky)

Príhovor Pápežskej rade pre rodinu (24.1.1997) (AnglickyTalianskyPortugalskyŠpanielsky)

 

Iné:

Meditácia na tému nezištného daru (8.2.1994) (Česky, Poľsky, Anglicky, Francúzsky)