Zatiaľ žiadne komentáre

Wykłady Lubelskie

Lublinské prednášky odprednášané v rokoch: 1954-1955: Čin a skúsenosť; Hodnota a dobro; Norma a šťastie. Po tomto triu mladý docent prekvapil svojou novou monografickou témou v zimnom semestri 1957: Láska a zodpovednosť. V roku 1960 sa stal tento titul názvom rovnomennej knihy. K svojmu tematickému triu sa mal Wojtyła v úmysle vrátiť po absolvovaní cyklu o láske a zodpovednosti. Vedúci katedry etiky však oznámil monografickú tému ďalšej prednášky: O teórii a metodológii etiky.