NOVINKY


Zborník z konferencie v Kroměříži „50 let Humanae vitae“

Shrnuje nejen příspěvky z konference, ale má také obsáhlou přílohu, kterou sestavil otec Karel Skočovský.

Podařilo se vytvořit publikaci, která umožní čtenářům hlouběji proniknout do souvislostí a okolností vzniku encykliky Humanae vitae a pomůže lépe porozumět jejímu poselství a jeho naléhavosti a aktuálnosti pro současnou dobu.

Viac o zborníku

ENCHIRIDION

Vyšla publikace ENCHIRIDION - přehled dokumentů církve o manželství, rodině a důstojnosti života. Soubor textů uspořádal P. Karel Skočovský. Publikace má sloužit jako studijní pomůcka zejména pro studenty studijních programů Papežského teologického institutu Jana Pavla II. pro vědní obory o manželství a rodině v Římě, realizovaných v České republice Akademií kanonického práva a ve Slovenské republice Akademií Karola Wojtyly.Kniha od Mary Healy: Muži a ženy jsou z ráje s podtitulom Průvodce Teologií těla Jana Pavla II.  sa osvedčila ako materiál pre štúdium a diskusiu v spoločenstvách. Je skvelým spôsobom ako začať s teológiou tela.

Kniha je momentálne nedostupná v kamenných i internetových kníhkupectvách. Môžete si ju objednať od Misijnej školy Karola Wojtylu na info(zavináč)mskw.sk. CENA: 4,70€ + poštovné a balné 1,50€. Pri objednávke od 5ks a viac cena 4,20€ + 1,50€ poštovné a balné.

Viac o kniheSestra Marianna Terefenková OSF absolvovala dva semestre Semestrálneho programu, ktorý organizuje Teologická fakulta KU v Košiciach v spolupráci s Misijnou školou Karola Wojtylu. Najprv to bol seminár Láska, sexualita a zmysel života v učení Cirkvi, potom seminár Ľudská láska v diele Karola Wojtylu Láska a zodpovednosť. Teraz na jeseň začína 3. semester Ľudská láska v katechézach Jána Pavla II – teológia tela.

Prejsť na rozhovorFifty years ago Pope Paul VI published the encyclical Humanae Vitae on married love and reproduction. Twenty-five years ago Pope Saint John Paul II published the encyclical Veritatis Splendor on the objectivity of moral teaching. What do these documents offer us today? Are they still relevant?

This international symposium will rediscover these two encyclicals, their biblical, philosophical, and theological bases in the light of today’s family breakdown, sexual materialism, and the denial of objective moral truth. Where do we stand,
and where are we going?

More infoKonferencia sa uskutoční dňa 20.10.2018 v Arcibiskupskom gymnáziu v Kroměřiži. Začiatok je o 9. hodine. Prihlásiť sa je možné do 15.10.2018. Na konferencií s príspevkami vystúpia Karel Skočovský, Jan Balík, Anna Záborská, Ludmila Lázničková a mnohí ďalší.

Viac info a prihlasovanieTeologická fakulta KU v spolupráci s Misijnou školou Karola Wojtylu otvára v Košiciach 3. cyklus semestrálneho programu o ľudskej láske, sexualite, čistote, manželstve, panenstve a plodnosti.

Nový cyklus otvárame 9.októbra 2018.

V októbri 2017 bol na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach otvorený druhý ročník semestrálneho programu (SP) s názvom Láska, sexualita a zmysel života v učení Cirkvi, ktorý organizovala Teologická fakulta Katolíckej univerzity v spolupráci s Misijnou školou Karola Wojtylu. Cieľom akademicko-formačného programu je zrozumiteľným spôsobom tlmočiť učenie Cirkvi. Okrem spoločného štúdia cirkevných dokumentov a intelektuálneho vzdelávania program ponúka priestor pre formovanie ľudskej, spoločenskej i duchovnej stránky človeka. Študenti sa so svojimi lektormi stretávali v pravidelných týždňových intervaloch. Stretnutia prebiehali seminárnou formou. Študenti sa na každé stretnutie vopred pripravujú štúdiom textov vybraných dokumentov Cirkvi. Každé stretnutie má svoju vlastnú tému. V priebehu semestra študenti SP diskutovali o osobe v Božom pláne, o stvorení človeka ako muža a ženy, o sexualite, láske, čnosti čistoty, o sviatosti manželstva, panenstve, o otcovstve a materstve a o plodnosti.

Semestrálny program úspešne ukončilo štrnásť študentov záverečnou akademickou esejou na tému Ľudská láska v Božom pláne. „Počas celého semestra vo mne rezonovali slová, že osoba má telo aj dušu, a to, čo robím so svojím telom, má vplyv na moju dušu, a rovnako to platí aj naopak. Takto som formulovala aj svoju záverečnú esej o osobe, ktorá telom aj dušou žije a miluje v plnosti celej bytosti,“ vyjadrila sa jedna z účastníčok, ktorá v štúdiu pokračuje aj v druhom semestri.

Láska a zodpovednosť

V marci 2018 bol otvorený druhý, nadstavbový semester, ktorý je zameraný na štúdium filozofického diela Karola Wojtylu Láska a zodpovednosť. Študenti už majú za sebou prvé témy, spoločne s lektormi analyzovali slovo ,užívať‘, zadefinovali rozdiel medzi inštinktom a pudom, a priblížili si význam a formy metafyzickej lásky. Hoci je pokračovanie programu náročnejšie ako minulý semester, účastníci sa zhodujú v tom, že postupné odkrývanie tém prostredníctvom diskusie je vhodnou metódou výučby, a vždy sa tešia na ďalšie spoločné stretnutie.

Viac info o SEMESTRÁLNOM PROGRAME
Misijná škola Karola Wojtylu otvára Formačný kurz teológie tela "Povolanie k láske" na východe Slovenska. Kurz bude prebiehať počas šiestich víkendov od októbra 2018 do júna 2019. Je vedený formou duchovných obnov, ktoré sú zamerané na formáciu podľa katechéz teológie tela.

Kurz chce zrozumiteľným jazykom približovať mladým ľuďom rôznych profesií či životných stavov učenie Cirkvi vo svojej plnosti, budovať a formovať osobnú integritu jednotlivca s potenciálom pre budovanie skutočných hodnôt celej ľudskej spoločnosti.

Viac infoTeologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci s Košickou arcidiecézou a Akadémiou Karola Wojtylu otvára prihlasovanie na akademický program Master v teológii manželstva a rodiny.

V prvom roku sa do programu prihlásilo spolu 31 študentov: jednotlivcov – slobodných i zosobášených, manželských párov i kňazov. Program spoločne tvorili viacerí prednášajúci: Róbert Lapko, Juraj Feník, Štefan Novotný, Radoslav Lojan, Róbert Neupauer a Richard a Mária Kucharčík, Lucia Pečovská, Juraj Pigula, Mons. Marek Forgáč, MUDr. Magdaléna Orkutyová, Štefan Žarnay a Patrik Daniška.

V najbližšom roku plánujeme prijať max. 20 nových uchádzačov, ktorí sa môžu tešiť aj na zaujímavých zahraničných hostí. Prihlasovanie potrvá do 30. júna. Tešíme sa na každého nového účastníka.

Viac info