NOVINKYKonferencia sa uskutoční dňa 20.10.2018 v Arcibiskupskom gymnáziu v Kroměřiži. Začiatok je o 9. hodine. Prihlásiť sa je možné do 15.10.2018. Na konferencií s príspevkami vystúpia Karel Skočovský, Jan Balík, Anna Záborská, Ludmila Lázničková a mnohí ďalší.

Viac info a prihlasovanieTeologická fakulta KU v spolupráci s Misijnou školou Karola Wojtylu otvára v Košiciach 3. cyklus semestrálneho programu o ľudskej láske, sexualite, čistote, manželstve, panenstve a plodnosti.

Nový cyklus otvárame 9.októbra 2018. Prihlasovanie spustené!

V októbri 2017 bol na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach otvorený druhý ročník semestrálneho programu (SP) s názvom Láska, sexualita a zmysel života v učení Cirkvi, ktorý organizovala Teologická fakulta Katolíckej univerzity v spolupráci s Misijnou školou Karola Wojtylu. Cieľom akademicko-formačného programu je zrozumiteľným spôsobom tlmočiť učenie Cirkvi. Okrem spoločného štúdia cirkevných dokumentov a intelektuálneho vzdelávania program ponúka priestor pre formovanie ľudskej, spoločenskej i duchovnej stránky človeka. Študenti sa so svojimi lektormi stretávali v pravidelných týždňových intervaloch. Stretnutia prebiehali seminárnou formou. Študenti sa na každé stretnutie vopred pripravujú štúdiom textov vybraných dokumentov Cirkvi. Každé stretnutie má svoju vlastnú tému. V priebehu semestra študenti SP diskutovali o osobe v Božom pláne, o stvorení človeka ako muža a ženy, o sexualite, láske, čnosti čistoty, o sviatosti manželstva, panenstve, o otcovstve a materstve a o plodnosti.

Semestrálny program úspešne ukončilo štrnásť študentov záverečnou akademickou esejou na tému Ľudská láska v Božom pláne. „Počas celého semestra vo mne rezonovali slová, že osoba má telo aj dušu, a to, čo robím so svojím telom, má vplyv na moju dušu, a rovnako to platí aj naopak. Takto som formulovala aj svoju záverečnú esej o osobe, ktorá telom aj dušou žije a miluje v plnosti celej bytosti,“ vyjadrila sa jedna z účastníčok, ktorá v štúdiu pokračuje aj v druhom semestri.

Láska a zodpovednosť

V marci 2018 bol otvorený druhý, nadstavbový semester, ktorý je zameraný na štúdium filozofického diela Karola Wojtylu Láska a zodpovednosť. Študenti už majú za sebou prvé témy, spoločne s lektormi analyzovali slovo ,užívať‘, zadefinovali rozdiel medzi inštinktom a pudom, a priblížili si význam a formy metafyzickej lásky. Hoci je pokračovanie programu náročnejšie ako minulý semester, účastníci sa zhodujú v tom, že postupné odkrývanie tém prostredníctvom diskusie je vhodnou metódou výučby, a vždy sa tešia na ďalšie spoločné stretnutie.

Viac info o SEMESTRÁLNOM PROGRAME
Misijná škola Karola Wojtylu otvára Formačný kurz teológie tela "Povolanie k láske" na východe Slovenska. Kurz bude prebiehať počas šiestich víkendov od októbra 2018 do júna 2019. Je vedený formou duchovných obnov, ktoré sú zamerané na formáciu podľa katechéz teológie tela.

Kurz chce zrozumiteľným jazykom približovať mladým ľuďom rôznych profesií či životných stavov učenie Cirkvi vo svojej plnosti, budovať a formovať osobnú integritu jednotlivca s potenciálom pre budovanie skutočných hodnôt celej ľudskej spoločnosti.

Prihlasovanie potrvá do 1. októbra 2018.

Viac infoTeologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci s Košickou arcidiecézou a Akadémiou Karola Wojtylu otvára prihlasovanie na akademický program Master v teológii manželstva a rodiny.

V prvom roku sa do programu prihlásilo spolu 31 študentov: jednotlivcov – slobodných i zosobášených, manželských párov i kňazov. Program spoločne tvorili viacerí prednášajúci: Róbert Lapko, Juraj Feník, Štefan Novotný, Radoslav Lojan, Róbert Neupauer a Richard a Mária Kucharčík, Lucia Pečovská, Juraj Pigula, Mons. Marek Forgáč, MUDr. Magdaléna Orkutyová, Štefan Žarnay a Patrik Daniška.

V najbližšom roku plánujeme prijať max. 20 nových uchádzačov, ktorí sa môžu tešiť aj na zaujímavých zahraničných hostí. Prihlasovanie potrvá do 30. júna. Tešíme sa na každého nového účastníka.

Viac infoSrdečne pozývame na prezentáciu publikácie

"EROS A JEHO POSLANIE

za účasti autora publikácie

prof. José Noriegu

Miesto: Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda, 
Kapitulská 26, Bratislava

Termín: štvrtok 19.10.2017 o 19:00 hod.

 Publikácia je určená kňazom, katechétom, pastoračným spolupracovníkom, snúbencom, ktorí sa pripravujú na manželstvo ako i manželom samotným. Tiež bude výbornou pomôckou pre všetkých, ktorí sa s danou témou odborne, ale i laicky zaoberajú.

Prof. José Noriega Bastos, DCJM je katolícky kňaz, predstavený rehoľného inštitútu Učeníkov sŕdc Ježiša a Márie a profesor špeciálnej morálnej teológie na Pápežskom teologickom inštitúte Jána Pavla II. pre vedy o manželstve a rodine v Ríme, na ktorom tiež obhájil doktorát z teológie. Vo svojich knihách sa venuje otázkam morálnej teológie, manželstva, rodiny, sexuality a výchovy. Autor viackrát prednášal aj na Slovensku. Autor vychádza z uvažovania nad ľudskou skúsenosťou lásky vo svetle Božieho zjavenia a ľudského rozumu v celej jej šírke, hĺbke aj poslaní. Nebojí sa citlivých otázok a integruje poznatky z filozofie, teológie, psychológie aj umenia. Fundovaným a plastickým spôsobom vysvetľuje učenie Katolíckej cirkvi o manželstve, láske a plodnosti.

V rámci prezentácie bude zabezpečený simultánny preklad.
Pokiaľ máte možnosť, prosím doneste si malé FM rádio so sluchátkami.

S vďakou za pomoc pri propagácii stretnutia a záujem o tému manželstva a rodiny!

ThLic. Mgr. Marek Iskra

KNIHA
Na začiatku februára sa v eRkodome v Liptovskej Osade konala duchovná obnova eRkárov, ktorá sa venovala učeniu svätého Jána Pavla II. o TEOLÓGII TELA.

Aj keď sa zdá, že je to téma, ktorá hovorí len o chodení, manželstve, či zasvätení, hovorí do srdca každého z nás v akomkoľvek vzťahu – či samote, ktorú teraz žijeme. Odpovedá totiž na základné otázky, na ktoré človek túži nájsť odpovede. Načo tu som ako človek? Načo mi je moje telo? Prečo existuje mužské i ženské, keď Boh mohol tvoriť nového človeka bez toho, aby sa na tom človek podieľal? Prečo sa mám krotiť vo vzťahu k iným a aj k sebe? Na tieto a mnohé iné otázky sme celý víkend hľadali odpovede počas prednášok, v spoločenstve pri dobrom čaji, ale najmä v tichu adorácie.

VIAC
Je láska iba pocit, alebo niečo viac? Akú rolu hrá moje telo? Prečo si s ním nemôžem robiť čo chcem? Je naozaj muž hlavou ženy? Aký zmysel má čistota v dobe presýtenej sexom a pôžitkom? Aké odpovede má Cirkev pre neplodné a rozvedené páry?

Ak si z Košíc a chceš preniknúť do tajomstiev učenia Cirkvi v oblasti ľudskej osoby, sexuality, lásky, manželstva, panenstva a plodnosti, pridaj sa k nám! Pozývame Ťa na semestrálny akademicko-formačný program Láska, sexualita a zmysel života v učení Cirkvi určený pre študentov, pracujúcich, slobodných, snúbencov, manželov, seminaristov aj zasvätených.

VIAC INFORMÁCIÍ
Pápežský inštitút Jána Pavla II. pre štúdium manželstva a rodine v Ríme pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska a organizačným zabezpečením Akadémie Karola Wojtylu, v spolupráci s Akadémiou kánonického práva a náuky o rodine v Brne predstavuje nový akademicko-formačný projekt Diplom v rodinnej pastorácii.

Program je určený pre manželské páry aktívne v rodinnej pastorácii alebo túžiace po formácii, pre mladé rodiny, no nie výlučne, odborníkov špecializujúcich sa na rodinu, seminaristov a kňazov.

Hlavným cieľom programu je ponúknuť interdisciplinárnu formáciu o manželstve a rodine a formovať aktérov rodinnej pastorácie v jednotlivých diecézach, farnostiach, združeniach či apoštolských hnutiach.

Ide o trojročný formačný program, ktorý ráta s troma letnými týždňovými stretnutiami a 9 víkendovými stretnutiami v období troch rokov. Program je motivovaný učením Jána Pavla II. o manželstve a rodine, čo je následne premietnuté i do jednotlivých predmetov v rámci filozofického, teologického, morálneho, psychopedagogického a pastoračného modulu.

Program je postavený na troch pilieroch: akademickom, rodinnom a duchovnom. Ide v ňom teda nielen o vzdelávanie, ale aj o vytvorenie rozmeru spoločenstva a modlitby.

Viac informácií