NOVINKY


Vypočujte si reláciu o jednom z našich programov, ktorý ponúkame na našej fakulte, ktorá odznela na rádiu Lumen. https://www.lumen.sk/archiv-play/109639 (od 41:30).

Viac informácií o programe


Teologická fakulta KU v spolupráci s Arcibiskupstvom Košice a Akadémiou Karola Wojtylu otvára prihlasovanie na nový akademický rok 2019/20. Prihlasovanie je možné do 14. júna 2019.

Viac informácií


Pápežský teologický inštitút Jána Pavla II. a Akadémia Karola Wojtylu otvárajú prihlasovanie na nový akademický rok 2019/2020. Termín uzatvárania prihlášok je do 30. 4. 2019.

Viac informácií


Diecézne pastoračné centrum pre rodinu Banskobystrickej diecézy organizuje aj tento rok tri víkendové stretnutia pre bezdetné manželské páry:

Duchovná obnova s názvom „Sviatosť manželstva – olej na rany“ je určená pre nechcene bezdetné manželské páry, ktoré túžia stráviť víkend v spoločnosti ľudí v podobnej životnej situácii, ale najmä prehĺbiť svoj vzťah k Bohu a medzi manželmi navzájom a pokúsiť sa uzdraviť zranenia v manželstve.

Duchovnú obnovu vedie ThLic. Marek Iskra, riaditeľ a duchovný správca Diecézneho pastoračného centra pre rodinu Banskobystrickej diecézy. Duchovná obnova sa uskutoční v dňoch od 5. do 7. apríla 2019 v Penzióne Zornička na Donovaloch.

Druhé stretnutie „Manželstvo ako dar“ za účasti kňazov i lekárov – gynekológov a urológov, je určené najmä pre tých bezdetných manželov, ktorí si kladú otázky: Je dieťa právo alebo dar? Ako ďaleko ísť s medicínou, ako môžeme riešiť našu bezdetnosť? Stretnutie sa uskutoční v dňoch od 3. do 5. mája 2019 v Penzióne Zornička na Donovaloch.

Tretie stretnutie – duchovná obnova „Uzdravujúca cesta života pre bezdetných manželov“, organizovaná v spolupráci s Misionármi
Najsvätejšieho srdca Ježišovho, sa uskutoční od 24. do 26. mája 2019 v Nitre – Lukovom dvore a viesť ju bude P. ThLic. Josef Hegglin, MSC.

Bližšie informácie o všetkých troch stretnutiach a o možnostiach prihlasovania sa na ne nájdete na webovej stránke rodinabb.sk/bezdetni-manzelia.


V Holandsku sa v dňoch 28.-30.júna 2019 uskutoční 5. medzinárodné sympózium o teológií tela. Cieľom je prispieť k uzdraveniu súčasnej kultúrnej situácie Cirkvi a ľudstva s ohľadom na sexualitu, manželstvo, rodinu, vzdelanie a ľudské šťastie tým, že objaví ešte hlbšie dobrotu, pravdu a krásu Božieho plánu pre ľudský život a lásku.

Viac o sympóziu


Zborník z konferencie v Kroměříži „50 let Humanae vitae“

Zahŕňa nielen príspevky z konferencie, ale má tiež obsiahlu prílohu, ktorú zostavil otec Karel Skočovský.

Podarilo sa vytvoriť publikáciu, ktorá umožní čitateľom hlbšie preniknúť do súvislostí a okolností vzniku encykliky Humanae vitae a pomôže lepšie porozumieť jej posolstvu a jeho naliehavosti a aktuálnosti pre súčasnú dobu.

Viac o zborníku

ENCHIRIDION

Wojtyly.Kniha od Mary Healy: Muži a ženy jsou z ráje s podtitulom Průvodce Teologií těla Jana Pavla II.  sa osvedčila ako materiál pre štúdium a diskusiu v spoločenstvách. Je skvelým spôsobom ako začať s teológiou tela.

Kniha je momentálne nedostupná v kamenných i internetových kníhkupectvách. Môžete si ju objednať od Misijnej školy Karola Wojtylu na info(zavináč)mskw.sk. CENA: 4,70€ + poštovné a balné 1,50€. Pri objednávke od 5ks a viac cena 4,20€ + 1,50€ poštovné a balné.

Viac o kniheSestra Marianna Terefenková OSF absolvovala dva semestre Semestrálneho programu, ktorý organizuje Teologická fakulta KU v Košiciach v spolupráci s Misijnou školou Karola Wojtylu. Najprv to bol seminár Láska, sexualita a zmysel života v učení Cirkvi, potom seminár Ľudská láska v diele Karola Wojtylu Láska a zodpovednosť. Teraz na jeseň začína 3. semester Ľudská láska v katechézach Jána Pavla II – teológia tela.

Prejsť na rozhovorFifty years ago Pope Paul VI published the encyclical Humanae Vitae on married love and reproduction. Twenty-five years ago Pope Saint John Paul II published the encyclical Veritatis Splendor on the objectivity of moral teaching. What do these documents offer us today? Are they still relevant?

This international symposium will rediscover these two encyclicals, their biblical, philosophical, and theological bases in the light of today’s family breakdown, sexual materialism, and the denial of objective moral truth. Where do we stand,
and where are we going?

More infoKonferencia sa uskutoční dňa 20.10.2018 v Arcibiskupskom gymnáziu v Kroměřiži. Začiatok je o 9. hodine. Prihlásiť sa je možné do 15.10.2018. Na konferencií s príspevkami vystúpia Karel Skočovský, Jan Balík, Anna Záborská, Ludmila Lázničková a mnohí ďalší.

Viac info a prihlasovanieTeologická fakulta KU v spolupráci s Misijnou školou Karola Wojtylu otvára v Košiciach 3. cyklus semestrálneho programu o ľudskej láske, sexualite, čistote, manželstve, panenstve a plodnosti.

Nový cyklus otvárame 9.októbra 2018.

V októbri 2017 bol na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach otvorený druhý ročník semestrálneho programu (SP) s názvom Láska, sexualita a zmysel života v učení Cirkvi, ktorý organizovala Teologická fakulta Katolíckej univerzity v spolupráci s Misijnou školou Karola Wojtylu. Cieľom akademicko-formačného programu je zrozumiteľným spôsobom tlmočiť učenie Cirkvi. Okrem spoločného štúdia cirkevných dokumentov a intelektuálneho vzdelávania program ponúka priestor pre formovanie ľudskej, spoločenskej i duchovnej stránky človeka. Študenti sa so svojimi lektormi stretávali v pravidelných týždňových intervaloch. Stretnutia prebiehali seminárnou formou. Študenti sa na každé stretnutie vopred pripravujú štúdiom textov vybraných dokumentov Cirkvi. Každé stretnutie má svoju vlastnú tému. V priebehu semestra študenti SP diskutovali o osobe v Božom pláne, o stvorení človeka ako muža a ženy, o sexualite, láske, čnosti čistoty, o sviatosti manželstva, panenstve, o otcovstve a materstve a o plodnosti.

Semestrálny program úspešne ukončilo štrnásť študentov záverečnou akademickou esejou na tému Ľudská láska v Božom pláne. „Počas celého semestra vo mne rezonovali slová, že osoba má telo aj dušu, a to, čo robím so svojím telom, má vplyv na moju dušu, a rovnako to platí aj naopak. Takto som formulovala aj svoju záverečnú esej o osobe, ktorá telom aj dušou žije a miluje v plnosti celej bytosti,“ vyjadrila sa jedna z účastníčok, ktorá v štúdiu pokračuje aj v druhom semestri.

Láska a zodpovednosť

V marci 2018 bol otvorený druhý, nadstavbový semester, ktorý je zameraný na štúdium filozofického diela Karola Wojtylu Láska a zodpovednosť. Študenti už majú za sebou prvé témy, spoločne s lektormi analyzovali slovo ,užívať‘, zadefinovali rozdiel medzi inštinktom a pudom, a priblížili si význam a formy metafyzickej lásky. Hoci je pokračovanie programu náročnejšie ako minulý semester, účastníci sa zhodujú v tom, že postupné odkrývanie tém prostredníctvom diskusie je vhodnou metódou výučby, a vždy sa tešia na ďalšie spoločné stretnutie.

Viac info o SEMESTRÁLNOM PROGRAME