1. Tajemství lásky skryté v Bohu od věčnosti

Motto:

„Když hovoříme o neviditelném „tajemství skrytém v Bohu od věčnosti“,
mluvíme o tom, že: (1.) Bůh je společenství lásky a (2.) jsme předurčeni kúčasti na této výměně lásky. Lidské tělo toto „tajemství“ … vyjadřuje už od okamžiku našeho stvoření.
Jak? Právě skrze krásu a tajemství pohlavní odlišnosti a naše povolání
stát se „jedním tělem“ (viz Gn 2,24).“

Christopher West

Hlavní myšlenky:

 • Obraz lásky ženicha a nevěsty nacházíme na začátku i na konci Písma svatého – a nejen tam: objevuje se mnohokrát v celých dějinách spásy.
 • Bůh volí právě řeč manželské lásky, aby nám ukázal, jaká je jeho láska k nám, jaké je naše povolání a jaký je Boží plán s člověkem. Jako ženich patří k nevěstě, tak nebe patří k zemi, Bůh k člověku.
 • Když si Ježíš vyvolil své učedníky, nechal se s nimi pozvat na svatbu. Chtěl tam – uprostřed svatebního veselí – zjevit podivuhodným zázrakem proměny vody ve víno, že je Mesiáš – Ženich.
 • Celý náš křesťanský život nese stopy snubního tajemství – lásky Krista k Nevěstě církvi: Křest je svatební koupel přes svatební hostinou – Eucharistií. Manželství je znamení Ježíšovy snubní lásky. Našim životním cílem je nebe – svatební hostina Beránkova…
 • Manželská láska je skvělým klíčem k pochopení Boží lásky k nám – a obráceně.

Otázky k diskusi a dalšímu promýšlení:

 1. Přečtěte si článek Ženich a nevěsta: šifra dějin spásy. Co z něho bylo pro vás nové?
 2. Prohlédněte si schéma Snubního tajemství ve jmenovaném článku. Překvapilo vás na něm něco? Objevil(a) jste nějaké nové souvislosti, kterým jste doposud nevěnoval(a) pozornost?
 3. V čem je Boží láska k nám podobná lásce ženicha k nevěstě? Dokážete popsat několik takových podobností? V čem naopak spočívají rozdíly?
 4. Zkuste se s několika přáteli rozdělit do dvou skupin a nezávisle na sobě sestavte (v 10 – 15 bodech) v první skupině „Návod na dobrý manželský vztah“ a v druhé „Návod na dobrý vztah s Bohem“. Pak svoje výstupy porovnejte. V čem se oba návody shodují?
 5. Kolik dalších míst v Písmu najdete, kde se vztah mezi Bohem a lidmi přirovnává k lásce mezi ženichem a nevěstou? (Pomůcka: mnoho jich objevíte v poznámkách v článku Ženich a nevěsta: šifra dějin spásy.) Který z nich vás nejvíc oslovuje?
 6. Proč Starý zákon nazývá hřích Izraele vůči Hospodinu „cizoložství“? Co to může znamenat i pro naše chápání hříchu? (Přečtěte si v tomto úryvek o ženě přistižené při cizoložství: Jan 8,1-11.)
 7. Přečtěte si Nového zákona úryvek o setkání Ježíše se samařskou ženou (Jan 4,5-26). Pomůže vám k jeho lepšímu pochopení skutečnost, že Ježíš v něm vystupuje jako Mesiáš – Ženich?
 8. Přečtěte si úryvek o Ježíšově zázraku na svatbě v Káně galilejské (Jan 2,1-11). Kdo měl na židovské svatbě na starosti zajistit dostatek dobrého vína? (Čí úlohu Ježíš přebírá?) Pán Ježíš Marii odpovídá: „Ještě nepřišla má hodina.“ Kdy nastala „hodina“ Ježíšova? Jak souvisí s vínem a svatební hostinou?
 9. Kdy se člověk stává s Ježíšem „jedno tělo“? (Pomůcka: Jaké tři významy má výraz „tělo Kristovo“? Kdy se stáváme Kristovým tělem, kdy jeho tělo přijímáme?)
 10. V čem je naše smrt (a pohřeb) jako svatba?

Doporučené knihy:

 • Healyová, M.: Muži a ženy jsou z ráje. Praha: Paulínky 2009.
 • West, C.: Teologie těla pro začátečníky. Praha: Paulínky 2010.
 • West, C.: Dobrá zpráva o sexu a manželství. Praha: Paulínky 2010.
 • Zenová, K. J.: Být ženou. Praha: Karmelitánské nakl. 2014.

Internetové odkazy:

 1. Teologie těla – Povolání k lásce
 2. Ženich a nevěsta: šifra dějin spásy

 

revzaté: www.signaly.cz