Lúče otcovstva (Karol Wojtyla)

LÚČE OTCOVSTVA Karol Wojtyła Nádherná filozoficko-poetická hra jednej z najväčších osobností 20. a 21. storočia – Karola Wojtyłu (Jána Pavla II.) hovorí o vysoko aktuálnych témach – o absencii a potrebe otca v súčasných rodinách, o témach materstva, synovstva i samoty. *

Čítať

Men, Women and the Mystery of Love

Practical Insights from John Paul II’s Love and Responsibility, by Edward Sri. In 1960, Fr. Karol Wojtyla (Pope John Paul II) wrote Love and Responsibility, the fruit of his pastoral work, particularly for young people. His analysis of the true meaning of human love is life-transforming and practical, shedding light...

Čítať

Bůh, sex a manželství: přehled témat

Mladí křesťané se v zvláště v dnešní době často setkávají s otázkami ohledně sexuality, na které ostatním (a často ani sami sobě) nedokáží přesvědčivě odpovědět. Literatura k tomuto tématu je sice k dispozici, ale běžný křesťan nemá velkou motivaci a čas číst tyto často obsáhlé a teologickým jazykem psané texty. Proto...

Čítať

Letný seriál o ľudskej láske

Letný seriál o ľudskej láske zo zorného uhla teológie manželstva a rodiny na rádiu Vatikán (mp3+texty) Marek Iskra: Veľké tajomstvo – tajomstvo ľudskej lásky (2.8.2007) Marek Iskra: Sviatostnosť manželstva (9.8.2007) Marek Iskra: Láska a čnosti (16.8.2007) Marek Iskra: Plodnosť manželskej lásky (23.8.2007) Marek Iskra: Manželská spiritualita (30.8.2007)

Čítať

1. Tajemství lásky skryté v Bohu od věčnosti

Motto: „Když hovoříme o neviditelném „tajemství skrytém v Bohu od věčnosti“, mluvíme o tom, že: (1.) Bůh je společenství lásky a (2.) jsme předurčeni kúčasti na této výměně lásky. Lidské tělo toto „tajemství“ … vyjadřuje už od okamžiku našeho stvoření. Jak? Právě skrze krásu a tajemství pohlavní odlišnosti a naše...

Čítať

3. Co lidské tělo šeptá o Bohu

Motto: „[Kristus] vystoupil na katedru kříže a předal nám své učení, které napsal na svém těle.  Udělal ze sebe knihu, jejíž písmena jsou tak viditelná,  že je každý člověk může dokonale číst i přes slabost svého rozumu a svého zraku.“ Sv. Kateřina Sienská, Listy, č. 318 „Když vidíme tvého narozeného...

Čítať

5. Proč patří sex až do manželství?

„Manželství ať mají všichni v úctě.“ (Žid 13,4) „Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Manželský život, vyhrazený Božím ustanovením pouze manželským párům, se totiž stane pramenem štěstí a pokoje, pouze nakolik dokážete zachovávat čistotu, a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí...

Čítať

9. Jaký je rozdíl mezi antikoncepcí a přirozeným plánováním rodičovství?

Motto: „Jde o rozdíl větší a hlubší, než se obyčejně myslí, neboť je spjat se dvěma vzájemně se vylučujícími představami o lidské osobě a sexualitě.“ Jan Pavel II., Familiaris consortio, 32 Hlavní myšlenky: Antikoncepce a přirozené plánování rodičovství (PPR) mají stejný cíl: vyhnout se početí dalšího dítěte; oba jsou to...

Čítať