Letný seriál o ľudskej láske

Letný seriál o ľudskej láske zo zorného uhla teológie manželstva a rodiny na rádiu Vatikán (mp3+texty) Marek Iskra: Veľké tajomstvo – tajomstvo ľudskej lásky (2.8.2007) Marek Iskra: Sviatostnosť manželstva (9.8.2007) Marek Iskra: Láska a čnosti (16.8.2007) Marek Iskra: Plodnosť manželskej lásky (23.8.2007) Marek Iskra: Manželská spiritualita (30.8.2007)

Continue reading