José Noriega – „Eros a jeho poslanie”

Prezentacia Noriega

„Milujem ťa! Milióny mužov a žien si denne povedia túto vetu. Ako overiť, či to, čo sa skrýva za týmito slovami je ozajstnou láskou? Čo znamenajú tieto slová?…“
*

Autorova prezentácia publikácie

Bratislava 19.10.2017

KNIHA