Príbeh priateľstva Karola Wojtyłu a rodiny Półtawskej

*pribeh_priatelstva_1Na margo priateľstva Wandy Półtawskej a Karola Wojtyłu odznelo mnoho názorov. Pozitívnych, ale i spochybňujúcich. Niektorí touto stránkou života pápeža Jána Pavla II. dokonca argumentovali proti jeho blahorečeniu. Najlepšie na vlastné oči čítať, ako počuť z druhej ruky. Príbeh priateľstva autorky Wandy Półtawskej v preklade Evy Hanušovej OSsR (vydavateľstvo Salamon Vladislav, Stará Ľubovňa 2011) zverejňuje osobnú korešpondenciu medzi Wojtyłom a Pół­tawskou, dokumentovanú fotokópiami vlastnoručne písaných listov. Nejde však len o rukopisný dôkaz. Kniha je zároveň dobrodružným putovaním po vnútorných trasách rozvíjajúceho sa duchovného života Wandy Póltawskej od „bodu zranenia“ v koncentračnom tábore v Ravensbrücku v Meklenbursku. Tam zažila peklo v podobe ruinovania ľudskej osobnosti. Odvtedy zo všetkých síl hľadala odpoveď na otázku, kto je človek. Po návrate z tohto otroctva tela sa jej slobodný duch v Poľsku nevedel nikde usadiť. Napokon našla dušu, ktorá jej otvorila cestu k Bohu a tým aj k sebe samej. Karol Wojtyła sa stal jej duchovným sprievodcom. Možno nie v klasickom zmysle, veď jej vnútorný život sa stal aj jeho bohatstvom a celkom poznačil jeho ďalší vývoj, a dovolím si povedať, aj jeho pontifikát. Bez Wandy Półtawskej by Ján Pavol II. nebol človekom s osobitnou vnímavosťou na ľudský život, na osobu, ženu i rodinu. Knihu autorizoval sám Ján Pavol II. niekoľko mesiacov pred svojou smrťou. Ale v podstate ide o Wandine vlastníctvo, denník jej duše, poklad, ktorý navždy zostane jej a ktorého súčasťou je aj myšlienkový svet Jána Pavla II.