Historický kontext

Vzhľadom na rozširujúcu sa ideológiu gender, ktorá je ovocím sexuálnej revolúcie, je potrebné hľadať pozitívne odpovede na súčasné problémy, ktoré sa dotýkajú vnútra človeka, skutočnosti lásky, sexuality, manželstva a rodiny. Sv. Ján Pavol II. ako pozorný čitateľ ľudských dejín veľmi skoro odhalil počiatky sexuálnej revolúcie a rodiacej sa ideológie gender. Ako filozof, teológ a predovšetkým ako kňaz žijúci s mladými a rodinami hľadal vhodné pozitívne odpovede na vzmáhajúcu sa sexuálnu revolúciu. Ovocím jeho uvažovania sa stali práve stredajšie katechézy o ľudskej láske podľa Božieho plánu, ktoré v knižnej podobe dostali pomenovanie teológia tela. Zdá sa, že práve teológia tela je dnes vďaka svojím antropologickým základom dôležitým svetlom, ktoré osvetľuje celú teológiu. Mnohí mladí na Slovensku, ale i vo svete potvrdzujú to, že tento jazyk je jednou z možných ciest novej evanjelizácie. A tak sa potvrdzujú slová, ktoré vyslovil George Weigel, životopisec Jána Pavla II.: Teológia tela je novou časovanou bombou, ktorá má vybuchnúť v 21. storočí. Zdá sa, že začínajú platiť aj slová Christophera Westa, ktorý nazval teológiu tela novou (pozitívnou) sexuálnou revolúciou.