Prednáška Humanae Vitae a teológia tela: Otázka antropológie pre budúcnosť

ENCYKLIKA HUMANAE VITAE - Pavol VI.

Prečo vznikla encyklika Humanae Vitae a na čo reagovala si môžete prečítať na portáli zastolom.sk.

Odporúčame, aby ste si pred prednáškou prečítali encykliku Humanae Vitae.

TEOLÓGIA TELA - Ján Pavol II.

Za rozvinutý komentár k učeniu už spomínanej encykliky Humanae Vitae sa pokladajú Katechézy o ľudskej láske podľa Božieho plánu, ktorými sprevádzal sv. Ján Pavol II. Cirkev počas stredajších katechéz s malými prestávkami od 5. septembra 1979 do 28. novembra 1984. Katechézy sú známe najmä pod názvom teológia tela. Toto slovné spojenie používa sám Ján Pavol II. s cieľom objasniť podstatu sviatosti manželstva a ľudskej lásky. To nie je možné, ak nepochopíme, čo hovorí Božie Zjavenie o zmysle ľudského tela. Viac o tom, čo je teológia tela sa dočítate tu.

Košice
Misijná škola Karola Wojtylu a Teologická fakulta KU
*
usporiadali dňa 26.11.2018 prednášku na Teologickej fakulte KU, na ktorej prednášajúcim bol
  Fr. Ing. Luc Simons, MMF, STL z Holandska,
*
na tému:
*
HUMANAE VITAE A TEOLÓGIA TELA:
Otázka antropológie pre budúcnosť
*
Najvyšším povolaním rodičov je, aby v spolupráci s Bohom veľkoryso prinášali život, a tým napĺňali Boží plán vpísaný do ich tiel. Telami vyjadrujú spojivý a plodivý význam manželského aktu. Povolanie k zodpovednému a vedomému rodičovstvu znamená volanie k nadvláde nad prírodou a súčasne je výzvou k sebaovládaniu (k čistote), keďže človek je povolaný byť služobníkom Božieho plánu a nie jeho pánom.
*
*

Fr. Luc Simons

Fr. Luc Simons je rímskokatolícky kňaz z Holandska. Vyštudoval enviromentalistiku (ekotoxikológiu) na poľnohospodárskej Univerzite Wageningen v Holandsku. Je absolventom štúdií v oblasti teológie manželstva a rodiny na Medzinárodnom teologickom inštitúte v Rakúsku (ITI v Trumau). Licenciátnu prácu písal na tému Humanae Vitae. Prednáša o teológií tela a Humanae Vitae v Holandsku a v ďalších krajinách. Je spoluautorom knihy Otvorenosť životu. Vedomé a zodpovedné rodičovstvo podľa Humanae Vitae.