FORMAČNÝ KURZ TEOLÓGIE TELA (FKTT)

“POVOLANIE K LÁSKE”

 

Pozývame vás na ročný formačný kurz teológie tela s názvom Povolanie k láske (FKTT), ktorý bude prebiehať na západnom Slovensku (jeseň 2016/leto 2017, Kostolná-Záriečie). Na 4. ročník FKTT sa môžete prihlásiť prostredníctvom tohto formulára najneskôr do 23.9.2016. (Počet miest je obmedzený!)

Kapacita pre tento kurz (jeseň 2016/leto 2017, Kostolná- Záriečie), je už plne obsadená. V prípade záujmu o účasť v niektorom ďalšom kurze nám prosím vyplň tento formulár. Keď budeme nový kurz otvárať, dáme Ti včas vedieť.

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA KURZU

 • zrozumiteľným jazykom približovať mladým ľuďom rôznych profesií či životných stavov učenie Cirkvi vo svojej plnosti
 • budovať a formovať osobnú integritu jednotlivca s potenciálom pre budovanie skutočných hodnôt celej ľudskej spoločnosti
 • prispievať k rozvoju dnešnej kultúry a spoločnosti

 

FORMA KURZU

 6+1 víkendoviek počas roka

 • 6 víkendov (vzdelávacích) od jesene 2016 do leta 2017
 • víkendovka bonusová, na prehĺbenie spoločenstva (spoločná púť/spoločne strávený čas v prírode…)

 

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ?

 • mladým ľuďom rôznych profesií (vek 24+)
 • slobodným, zasnúbeným, manželským párom, zasväteným osobám – laikom, rehoľníkom, kňazom

 

PREČO TENTO KURZ?

 • v príjemnej atmosfére, s pomocou katechéz teológie tela sv. Jána Pavla II. a pod vedením skúsených lektorov, budeš mať možnosť s ostatnými spoločne hľadať pravdu a odpovede na otázky týkajúce sa krásy ľudskej lásky a sexuality, zasväteného života a čistoty

 

 • Načo nám Boh daroval telo? Má moje telo nejaký zmysel?
 • Prečo som bol stvorený ako muž/žena? Čo moje telo hovorí o Bohu?
 • Prečo počkať so sexom až do manželstva? Prečo je manželstvo nerozlučiteľné? Budeme manželmi aj po smrti?
 • Sú panenstvo a celibát neprirodzenými? Čo je podstatou zasväteného života?
 • Čo je zlé na pornografii?
 • Čo je zmyslom a cieľom môjho života?
 • Ako môžem svojím telom oslavovať Boha?
 • Prečo rozchod niekedy tak veľmi bolí?
 • Aká je cesta ku «krásnej láske», po ktorej moje srdce v hĺbke túži?

 

Nad týmito aj mnohými inými otázkami týkajúcimi sa človeka a jeho túžby po sebadarujúcej láske sa budeme spoločne zamýšľať počas kurzu.

 

ČO MOŽEM OČAKÁVAŤ?

 • príjemné spoločenstvo
 • prednášky kvalitných lektorov medzinárodného charakteru – prevažne absolventov niektorého z odborov so zameraním na teológiu manželstva a rodiny – Medzinárodného teologického inštitútu (ITI) v Gamingu/Trumau, Inštitútu Jána Pavla II. v Ríme, ale aj študentov a iných odborníkov v danej téme
 • osobné skúsenosti a svedectvá všetkých životných stavov
 • interaktívne objavovanie Pravdy, diskusie v skupinkách, priestor na tichú meditáciu a rozmýšľanie o tom, čo bolo povedané
 • kurz je vedený formou duchovných obnov – nevyhnutným bodom každého víkendového programu je teda aj spoločná modlitba, sv. omša, adorácia, práca so Svätým písmom i možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia

 

TÉMY VÍKENDOV

 1. Úvod do teológie tela. Počiatok.
 2. Vykúpenie srdca.
 3. Teológia tela ako cesta k uzdraveniu.
 4. Manželstvo v. zasvätený život.
 5. Sviatostné manželstvo.
 6. Láska je plodná.

 

ZÁKLADNÝ ŠTUDIJNÝ MATERIÁL

 • Sväté písmo
 • Katechizmus Katolíckej cirkvi
 • Humanae vitae (encyklika Pavla VI.)
 • Teológia tela (katechézy Jána Pavla II.)
 • Muži a ženy jsou z ráje (Mary Healy)

 

PRIHLÁŠKY A POŽIADAVKY

PRIHLÁŠKA

 • Prihlášku na 4.ročník FKTT (západné Slovensko, jeseň 2016/leto 2017) vyplň a zašli prostredníctvom tohto formulára najneskôr do 23.9.2016.
 • Kapacita pre tento kurz (jeseň 2016/leto 2017, Kostolná- Záriečie), je už plne obsadená. V prípade záujmu o účasť v niektorom ďalšom kurze nám prosím vyplň tento formulár. Keď budeme nový kurz otvárať, dáme Ti včas vedieť.

 

MOTIVAČNÝ LIST

 • Súčasťou prihlášky je motivačný list (max. 1 A4). Zaujíma nás:
 1. Niečo o tebe – odkiaľ pochádzaš, čomu sa venuješ…
 2. Prečo sa chceš kurzu zúčastniť?

 

POPLATOK

 • Cena celého kurzu (6 víkendoviek) je 210 EUR pre študentov vysokých škôl a 330 EUR pre mladých pracujúcich. Poplatok zahŕňa všetky náklady spojené s organizáciou kurzu (vrátane ubytovania a stravy) a realizuje sa v troch splátkach.

 

Počet účastníkov je limitovaný, preto Vás prosíme, pri zdieľaní tejto informácie zvoľte osobný prístup – odporúčajte ju svojim priateľom a známym, ktorých osobne poznáte a mali by záujem zúčastniť sa celého kurzu. Ďakujeme za pochopenie.

 

Tešíme sa na Vás!

misijný tím Teológie tela