Zatiaľ žiadne komentáre

Láska a zodpovednosť

laska-a-zodpovednost

Prvé rozsiahlejšie Wojtyłovo filozofické dielo spred 2. vatikánskeho koncilu, venované téme manželskej lásky a sexuality, ktoré obsahuje základné východiská neskôr rozvinuté v teológii tela. Kniha vznikla ako súhrn prednášok Karola Wojtyłu z rokov 1958-59 na Katolíckej univerzite v Lubline. Kniha je rozdelená do piatich celkov. Prvá časť – Osoba a pud analyzuje slovo „užívať“, inštinkt, pud a sexuálny pud. Druhá časť – Osoba a láska ponúka metafyzickú, psychologickú a etickú analýzu lásky. V časti – Osoba a čistota sa Wojtyła venuje pojmom čistota, stud, žiadostivosť, zdržanlivosť. V následnej časti – Spravodlivosť voči stvoriteľovi rozoberá tému manželstva a povolania. Piata časť Sexuológia a etika rozoberá viaceré problémy sexuálnej etiky: problém manželstva a spolužitia, problém vedomého materstva.

Slovenský preklad je dlhodobo nedostupný. Je ho možné hľadať v knižniciach alebo antikvariátoch.

Poľská verzia knihy + online poľský originál

Anglická verzia knihy

Talianská verzia knihy

Vhodnou popolarizačnou alternatívou tohto diela je kniha Men, Women and the Mystery of Love

od autora Edward Sri.

Aktuálne sa pracuje na slovenskom preklade.