Úryvky z katechizmu

„Telo je oporný bod spásy. Veríme v Boha, ktorý stvoril telo, veríme v Slovo, ktoré sa stalo telom, aby vykúpilo telo, veríme vo vzkriesenie tela, ktorým sa zavŕši stvorenie a vykúpenie tela.“ (KKC 1015).