I. Učiť sa milovať ľudskú lásku – Historické pozadie a motívy…

Historické pozadie a motívy vzniku teológie tela a jej aktuálnosť pre oblasť katechézy

Zámerom seminára je vovedenie a oboznámenie sa s obsahom teológie tela Jána Pavla II. a spoznávanie obsahu teológie tela bl. Jána Pavla II. a možnosti jej zaradenia do vyučovania náboženstva a katechézy.