3. Prvotná samota človeka a význam ľudského tela v nej

Prvotná samota človeka a význam ľudského tela v nej – 3. katechéza