Modlime sa jedni za druhých,

* aby sme svojím životom naplno svedčili o kráse ľudskej lásky, kráse zasväteného života
* aby naše povolanie k láske bolo plodné
* za uskutočnenie Božích plánov s ľudskou láskou a sexualitou v dnešnej spoločnosti a kultúre (modlime sa navzájom za naše rôznorodé aktivity v tejto oblasti ako aj za všetkých účastníkov, dobrodincov, spolupracovníkov)

* Pondelok Útorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa1 Mirka Z. Katarína & Cyril D. Katarína H.  Mária V. Janka P. p.Martin Mária H. 2 Silvia K. Beáta Mária F. Jan P. Marek V. Lenka V. Daniela D. 3 Jana D. - Jana Z. Veka T. Klaudia Simona N. Anka & Maroš  4 Majka N. - Peter Mariana Š. Aďka L. Aďka L. Aďka G.5 Zuzka - Peter B. - - - -
6 Lucia K. - - - - - -
7 - - - - - - -
8 - - - - - - -
9 - - - - - - -
10 - - - - - - -
11 - - - - - - -

 

Spoločnou modlitbou sa chceme navzájom podporovať a vyprosovať potrebné milosti do našich vzťahov a rodín – modlime sa za správnu voľbu životného povolania, životného partnera, za manželskú plodnosť, za pokoj a lásku vo vzťahoch v rodinách, za čistotu a duchovnú plodnosť pre zasvätených, za uzdravenie rán po rozchode, po rozvode... a za všetky projekty a plány, ku ktorým nás Boh pozýva.

Modlíme sa čokoľvek (môžme sa pomodliť ruženec, korunku, litánie, čítať Božie Slovo, isť na Adoráciu, obetovať sv. omšu, sv. prijímanie alebo pôst...) podľa toho, čo je nášmu srdcu blízke :).

Je to ZÁVÄZOK, takže najskôr dobre porozmýšľaj, či si ochotný sa PRAVIDELNE za tieto úmysly modliť (a tým aj za ľudí, ktorí sú súčasťou tohto spoločenstva). (Stačí aj len jeden ruženec za týždeň, ale treba pravidelne.)

Keď už nebudieš chcieť byť súčasťou tohto modlitbového spoločenstva, napiš nám to prosím! teologiatela (zavinac) gmail.com