Akadémia Karola Wojtylu pripravila Veľký kvíz o sv. Jánovi Pavlovi II. pri príležitosti jeho 100. narodenín

Akadémia Karola Wojtylu vytvorila pri príležitosti 100. narodením svojho patróna Veľký kvíz o živote a diele sv. Jána Pavla II.

Veľký kvíz obsahuje 100 otázok rozdelených do piatich tematických okruhov: Všeobecné otázky, Z rodného kraja, Z pera sv. Jána Pavla II., Z pápežského stolca, Slovanský pápež a Slovensko.

Každý deň od 18. mája 2020 zverejníme na našej web stránke jeden okruh otázok.
Otázky sú rôzne – otvorené i s možnosťou výberu odpovede. Koncipované sú tak, aby sa čitateľ pri hľadaní odpovedí dozvedel fakty i zaujímavosti zo života pápeža, ale aby napr. aj siahol po dokumentoch z jeho pera.

Cieľom kvízu je jednoduchou formou priblížiť život a najmä dielo sv. Jána Pavla II. i širšej verejnosti, motivovať ľudí k štúdiu a objaveniu pokladov ukrytých v jeho dielach. Akadémia Karola Wojtylu chce aj týmto spôsobom upozorniť na bohatstvo dedičstva Jána Pavla II. v jeho dokumentoch a ďakovať za dar jeho života.

Autori kvízu pri jeho tvorbe odhalili, že ani 100 otázok nestačí na to, aby boli zachytené dôležité udalosti zo života sv. Jána Pavla II. a jeho odkaz.

Záujemcovia si kvízom môžu overiť svoje vedomosti o svätcovi úplne nezáväzne, alebo odoslaním odpovedí môžu získať odmenu. Pre zapojené osoby s najvyšším počtom správnych odpovedí je nachystaných              5x18 vecných odmien súvisiacich s osobou sv. Jána Pavla II, ktoré venovala Akadémia Karola Wojtylu,      OZ Fórum života, Mons. František Rábek a ďalší dobrodinci.

Kvízové odpovede môžu záujemcovia vyplniť do 31. mája 2020. Akadémia Karola Wojtylu odpovede vyhodnotí do 18. júna 2020.

Linky pre vyplnenie kvízu: (budeme zverejňovať postupne každý deň od 18. do 22. mája 2020)

Prvý okruh: Všeobecné otázky 

Vyplniť prvý okruh otázok

Druhý okruh: Z rodného kraja 

Vyplniť druhý okruh otázok

Tretí okruh: Z pera sv. Jána Pavla II.

Vyplniť tretí okruh otázok

Štvrtý okruh: Z pápežského stolca

Vyplniť štrvtý okruh otázok

Piaty okruh: Slovanský pápež a Slovensko

Vyplniť piaty okruh otázok 

O všetkých novinkách ohľadom kvízu vás budeme informovať aj prostredníctvom našej Facebook stránky.