Zrejme si sa vo svojom živote už nejedenkrát zamýšľal nad tým, aký je zmysel a cieľ tvojho života. Prečo si bol stvorený? Prečo si bol stvorený ako muž či žena? Aký zmysel má telo a sexualita? Môže moje telo hovoriť o láske? Ak áno, tak ako? Ako žiť vzťahy tak, aby sme svoje životy prežili v plnosti a boli šťastní?

S takými i mnohými inými otázkami mladí ľudia prichádzali aj za krakovským kňazom, neskôr biskupom a potom aj pápežom Karolom Wojtyłom. Odpovede na tieto – často neľahké otázky budúci pápež Ján Pavol II. vždy hľadal v tichu, v modlitbe, pred Eucharistiou. Rozmýšľaním nad úryvkami z Písma pápež odkrýval veľké tajomstvá o ľudskej láske a sexualite skryté v Božom slove.

Mladí ľudia Wojtyłovi vždy radi načúvali a nechali sa ním sprevádzať v ich radostiach aj ťažkostiach. Sám si bol vedomý, že mladým nestačí odpovedať: "To môžeš a toto nie, to je hriech."  K tomu, aby mladý človek pochopil dôležitosť a krásu ľudskej sexuality, musí v prvom rade pochopiť podstatu svojho bytia – stvoreného ako muža a ženu na Boží obraz. A tak sa postupne rodila aj teológia tela. Načúvaním Božiemu hlasu v hľadaní krásnej lásky sa postupne zrodila séria katechéz prednesených pápežom Jánom Pavlom II. počas prvých štyroch rokov jeho pontifikátu.

Teológia tela nie je žiadna nová teológia, nové učenie Cirkvi, či nová ideológia. Teológia tela je cesta k Láske, vtlačená do našich tiel už od Počiatku. Jednoduchým čítaním kníh, počúvaním prednášok, pozeraním videí sa nám však častokrát nepodarí nájsť pravý zmysel pápežovho posolstva; ani toho, čo v hĺbke srdca hľadáme. To, čo k porozumeniu podstaty teológie tela každý z nás potrebujeme je vzťah, spoločenstvo. Nehovoríme tu o vzťahu dvoch zaľúbených, ale o vzťahoch medzi ľudmi navzájom. Prevažne však hovoríme o vzťahu medzi Bohom a človekom. Toto je základný vzťah, z ktorého čerpajú svoju životodarnú silu všetky vzťahy medzi ľudmi, vrátane tých manželských.

A tak ako teológia tela sa u sv. Jána Pavla II. rodila v rozjímaní nad Božím slovom pred bohostánkom, nech aj odpovede na naše vzťahy a mnohé iné otázky hľadáme v rozmýšľaní o Božom Slove – v tichu a v modlitbe pred Eucharistiou. Nech je pre nás vzťah s Ním prameňom pre skutočnú KRÁSNU LÁSKU.


 

"Byť každý deň pred Tým, ktorý "nechce obetu ani dar, ale dal nám svoje telo" – telo, ktoré sa stalo obetou a darom. Aj nám dal naše telá, aby sa spolu a v intimite s jeho Telom stali obetou a darom pre Boha a druhých. Byť každý deň so svojím telom a srdcom (so svojou osobou) pred jeho Telom a Srdcom (pred jeho Osobou) – nech sa stane každodennou súčasťou môjho života..." o.Robert N.


PRIPRAVUJEME PRE VÁS
Zoznam miest, kde možno prichádzať na adoráciu

Pokiaľ aj ty vieš o takom mieste v tvojom okolí NAPIŠ NÁM!