Adam a jeho žebro

Uvažovanie slovinského umelca a teológa Marka Ivana Rupnika, SJ je hlboko ovplyvnené východnou kresťanskou teológiou a teológiou tela Jána Pavla II., ktorú chápe ako nové, svieže znamenie v jadre učenia Cirkvi. Táto brožúra chce byť teologicko-antropologickým nárysom otázky o význame sexuality a manželskej lásky. Pre človeka je typicky ľudské nachádzať...

pokračovať v čítaní