Prezentácia knihy: Eros a jeho poslanie

 Srdečne pozývame na prezentáciu publikácie"Eros a jeho poslanie”za účasti autora publikácieprof. José NorieguMiesto: Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda,  Kapitulská 26, BratislavaTermín: štvrtok 19.10.2017 o 19:00 hod.Publikácia je určená kňazom, katechétom, pastoračným spolupracovníkom, snúbencom, ktorí sa pripravujú na manželstvo ako i manželom samotným. Tiež bude výbornou pomôckou pre všetkých, ktorí sa s danou...

pokračovať v čítaní