Чоловік та жінка з Едему

Жоден інший папа не писав про людську любов так багато і глибоко, як Іван Павло ІІ. Результат його роздумів — богослов’я тіла — є чудесним даром для нашого часу, адже старі аргументи Церкви у моральному вченні не відповідають викликам третього тисячоліття. Нові проблеми потребували нового бачення, нової системи і нової...

pokračovať v čítaní

Man and Woman He created Them

A Theology of the body (translated by Michael Waldstein, Pauline)* Vynikajúci nový anglický preklad katechéz Jána Pavla II. Pripravil ho Michael Waldstein, ktorý ku knihe tiež napísal rozsiahlu úvodnú štúdiu. V nej čitateľa zoznamuje s históriou a prameňmi textu katechéz, odkrýva filozofické pozadie tohto diela (Wojtylov „karmelitánsky personalizmus“) a zaoberá...

pokračovať v čítaní

„Budować dom na skale“ – rekolekcje dla narzeczonych

Poľské vydanie: Druhé vydanie populárnych katechéz pre snúbencov prednesených biskupom Karol Wojtyłom v Krakove od 19 do 21 decembra 1960. Publikácia je doplnená o kapitolu „Sviatosť Ženícha“, ide o prepis homílie zo sv. omše spojenej s vysluhovaním sv. manželstva v kaplnke metropolitnej kúrie v Krakove 7. novembra 1970. Kniha bola vytvorená pre...

pokračovať v čítaní

Educare ad amare. Scritti su matrimonio e famiglia

Druhý diel zo série „Cesty lásky“ predstavuje jedenásť článkov Karola Wojtyłu, z ktorých jeden, uchovávaný v Metropolitnej kúrii v Krakove, je vydávaný vôbec prvýkrát. Štyri z týchto textov boli publikované autorom v niekoľkých poľských periodikách. Šesť ďalších spisov bolo už k dispozícii v taliančine, ale v neúplnej verzii, ktorá bola...

pokračovať v čítaní

Men, Women and the Mystery of Love

Karol Wojtyła zverejnil svoju knihu Láska a zodpovednosť v roku 1960. Edward Srí analyzuje obsah tohto veľkého diela tak, aby ho sprístupnil všetkým. Podáva čitateľom praktické informácie o takých témach, ako sú: autentická láska, problém s pornografiou,význam priateľstva, ako dosiahnuť väčšiu intimitu v manželstve… Kniha obsahuje aj študijné otázky, čo z nej robí...

pokračovať v čítaní