Elementarz etyczny

V rokoch 1957-1958 Karol Wojtyła, už ako lektor etiky na Katolíckej univerzite v Lubline, publikoval v časopise “Tygodnik Powszechny” 21 článkov pod názvom Elementarz etyczny, v ktorých objasnil najzákladnejšie otázky etiky. Práca sa týka základných cieľov etiky – praktickej vedy, ktorej poslaním a cieľom je slúžiť človeku. Je to veda o ľudskom konaní,...

pokračovať v čítaní

Pri základoch obnovy

Štúdia o realizácii Druhého vatikánskeho koncilu* Pri príležitosti 25. výročia svojho pontifikátu Ján Pavol II. zhrnul obsah Druhého vatikánskeho koncilu v Poľsku. Kniha Pri základoch viery je najlepším sprievodcom práve tohto medzníka v dejinách cirkvi. Nehovorí nie len o udalostiach ktoré boli, ale aj o vyhliadkach cirkvi do budúcnosti. Základnou otázkou je: O čo by sa...

pokračovať v čítaní

Zagadnienie podmiotu moralności

 Tento zväzok vydaný po habiltačnej rozprave Karola Wojtyłu z roku 1953 obsahuje súčasne 7 filozofických článkov z 50tych rokov. Rozpravy sú koncentrované okolo témy človeka ako subjektu morálky. Autor preto chápe základy etiky ako filozofický výklad tohto aspektu subjektivity. Texty sú usporiadané tematicky, nie chronologicky. Všetky texty tvoria súvislý celok. Sú analýzou...

pokračovať v čítaní

BIBLIA z komentarzami św. Jana Pawła II

Pamiątkowe wydanie z okazji kanonizacji. Biblia zawiera 1456 stron, z których 360 stanowią komentarze Jana Pawła II. Całość uzupełniają 83 ryciny biblijne Gustave’a Doré oraz średniowieczne, kolorowe mapy świata i Ziemi Świętej. Patronat honorowy – Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz.   Przeczytaj fragment Biblii

pokračovať v čítaní

Wykłady Lubelskie

Lublinské prednášky odprednášané v rokoch: 1954-1955: Čin a skúsenosť; Hodnota a dobro; Norma a šťastie. Po tomto triu mladý docent prekvapil svojou novou monografickou témou v zimnom semestri 1957: Láska a zodpovednosť. V roku 1960 sa stal tento titul názvom rovnomennej knihy. K svojmu tematickému triu sa mal Wojtyła v úmysle vrátiť po absolvovaní...

pokračovať v čítaní

Pápežské dokumenty Jána Pavla II.

    Encykliky: Redemptor hominis. Vykupiteľ človeka (1979) Veritatis splendor. Encyklika o niektorých základných otázkach morálneho učenia Cirkvi (1993) Evangelium vitae. Encyklika o hodnote a nenarušiteľnosti ľudského života (1995)   Apoštolské exhortácie: Familiaris consortio. Apoštolská exhortácia o úlohách kresťanskej rodiny v dnešnom svete (1981) Christifideles laici. Apoštolská exhortácia o povolaní a poslaní laikov v Cirkvi...

pokračovať v čítaní

Rozważania o istocie człowieka

Kniha je súborom príhovorov, ktoré Karol Wojtyła, mladý kňaz univerzitného pastoračného centra kázal v kostole sv.  Floriána v Krakove v rokoch 1949-1950. Je to cenné svedectvo hlbokej reflexie ohľadom otázky – kto je človek a na čom je založená podstata jeho človečenstva. Tieto úvahy ukazujú začiatky myslenia budúceho pápeža o ľudskej prirodzenosti a...

pokračovať v čítaní

Teológia jeho / jej tela

Obja­vovanie sily a poslania mužskosti / Objavovanie krásy a tajomstva ženskosti* Kniha je určená najmä tínedžerom, ale aj ich rodičom, kňazom, učiteľom, animátorom… Všetkým, ktorí chcú mladým porozumieť a ktorí chcú s nimi diskutovať aj na takú intímnu tému akou je sexualita. Ján Pavol II. sa v 129 príhovoroch rozhodol...

pokračovať v čítaní

Teológia tela pre začiatočníkov

Stručný úvod do sexuálnej revolúcie Jána Pavla II.* Teológia tela pre začiatočníkov sviežim spôsobom prekladá ohromujúce posolstvo Jána Pavla II. do jazyka bežného čitateľa. Stránku za stránkou, odstavec za odstavcom odkrýva hlboké vzájomné súvislosti medzi sexualitou a najdôležitejšími otázkami ľudskej existencie. Christopher West vo svojej knihe Teológia tela pre začiatočníkov...

pokračovať v čítaní

Radostná zvesť o sexe a manželstve

Odpovede na úprimné otázky o učení Katolíckej cirkvi* Prednosťou Radostnej správy o sexe a manželstve je jej praktické usporiadanie. Väčšina textu je napísaná formou otázka – odpoveď. Autor sa rozhodol pristúpiť k téme odvážne a otvorene, nevyhýba sa odpovediam ani na tie najintímnejšie otázky. Kniha môže byť sprievodcom pre všetkých, ktorí...

pokračovať v čítaní

Telo zjavuje Boha

Sprievodca štúdiom teológie tela Jána Pavla II.* Autorka načrela do katechéz svätého Jána Pavla II., známych ako teológia tela. A vediac, že vyjadrovanie tohto pápeža bolo aj je pre mnohých zložité, pokúsila sa pretlmočiť jeho učenie o význame ľudského tela a dôstojnosti človeka do jednoduchšej reči. Žijeme v dobe spochybňovania...

pokračovať v čítaní

Keď život nejde podľa tvojich predstáv

Nádej pre katolícke ženy prežívajúce sklamanie a bolesť* Autorka opisuje neľahké životné skúšky a osudy ľudí, ktorých vo svojom živote stretla. Na ich príbehoch poukazuje, prečo je niekedy lepšie, keď sa naše túžby nenaplnia. Poukazuje tiež na riešenia, ktoré si overila na vlastnom živote: žiť eucharistický model: „Vzal, požehnal, lámal...

pokračovať v čítaní

Zasnoubení, čas milosti

*Zasnúbenie je „priateľstvo, ktoré sa rozhodlo“. Táto knižočka si kladie jediný cieľ: napomôcť hlbšiemu prežívaniu prípravy na manželstvo v Božej blízkosti. Je to mozaika informácií, svedectiev a duchovných inšpirácií pre obdobie zasnúbenia. Publikácia obsahuje taktiež modlitbu za pravého životného partnera, text cirkevného obradu zásnub či manželský sľub.  

pokračovať v čítaní

Učiť sa milovať – 30 otázok a odpovedí…

30 otázok a odpovedí, ako sa nepomýliť v najdôležitejšom dobrodružstve života* Brožúrka vreckového formátu obsahuje 30 odpovedí na často kladené otázky ohľadom ľudskej lásky. Bola vypracovaná profesormi Inštitútu Jána Pavla II. pre štúdium manželstva a rodiny pre mladých účastníkov Svetového stretnutia mládeže v Madride 2011. Autori najprv pojednávajú o človeku...

pokračovať v čítaní

Daj láske šancu

Autorka „bez servítky“ pomenúva ťažkosti dnešných mladých ľudí. Zvlášť sa venuje osobnostným a vzťahovým problémom, sexualite. Nejde o moralizovanie, hovorí: „Presne taký, aký teraz si, začni prosiť, hľadať a klopať. Áno, to je potrebné: taký, aký si!“ Kniha obsahuje dôležité posolstvo pre každého mladého človeka: Máš možnosť dať láske šancu...

pokračovať v čítaní

Milovať v slobode – Eucharistia a telo

 Páter Timothy Radcliff bol v rokoch 1992 – 2001 generálnym predstaveným rehole dominikánov. Ako profesor Nového zákona a zároveň ako kňaz, ktorý mnohých sprevádzal na duchovnej ceste sa pokúša poukázať na prepojenie medzi Ježišovou Poslednou večerou a sexualitou človeka. Na prvý pohľad sa to môže zdať zvláštne, ale pri hlbšom...

pokračovať v čítaní

Rodinám, aby boli silné v Bohu…

„Počas mimoriadnej audiencie u Jána Pavla II. pre členov Pápežskej rady pre rodinu biskup Stanisław Stefanek, ktorý sa zúčastnil na zasadnutí rady aj na audiencii, poďakoval Svätému Otcovi za List rodinám. Pápež mu na to odpovedal: ,Neďakujte, ale čítajte!‘ Čítajú ľudia pápežské dokumenty? A ak áno, ako ich čítajú? Čo...

pokračovať v čítaní

Povolaní milovať

Priblíženie teológie tela Jána Pavla II.* Carl Anderson a José Granados napísali mimoriadne pútavé a hlboké rozvinutie myšlienok obsiahnutých v teológii tela. Ich kniha patrí medzi to najlepšie, čo kedy bolo o teológii tela napísané. Bola už preložená aj do taliančiny. Dielo Carla Andersona a José Granadosa o teológii tela...

pokračovať v čítaní

Civilizácia lásky

Čo môže urobiť každý katolík, aby zmenil svet „Naplňte zem a podmaňte si ju. Panujte…“ (Gn 1, 28). Aj naša generácia je pozvaná splniť tento príkaz i ponuku. Sme však svedkami toho, ako zem namiesto napĺňania a podmaňovania ničíme. Panovanie sa stalo zdrojom mnohých krívd a nespravodlivosti. Do tejto temnoty...

pokračovať v čítaní

Kultúra rodiny – reč lásky

Bola sobota 8. októbra 1994 a tisícky rodín sa zišli na Svetovom dni na záver Roku rodiny, vyhláseného z iniciatívy Spojených národov. Zoči-voči čoraz všeobecnejšiemu chaosu a „pokusom zvrátiť zmysel rodiny a obrať ju o prirodzené puto s manželstvom“ Svätý Otec neváhal položiť rozhodujúcu otázku. Nie etickú, ale takú, ktorá...

pokračovať v čítaní

Adam a jeho žebro

Uvažovanie slovinského umelca a teológa Marka Ivana Rupnika, SJ je hlboko ovplyvnené východnou kresťanskou teológiou a teológiou tela Jána Pavla II., ktorú chápe ako nové, svieže znamenie v jadre učenia Cirkvi. Táto brožúra chce byť teologicko-antropologickým nárysom otázky o význame sexuality a manželskej lásky. Pre človeka je typicky ľudské nachádzať...

pokračovať v čítaní

Časopis IN

Časopis IN! ponúka kresťanské životné postoje. Objednať IN! Komu je IN! určený? Časopis IN! je určený dievčatám vo veku približne od 12 do 16 rokov. Je IN! katolícky časopis? IN! presadzuje kresťanský názor na život, ale nevnucuje katolícku vieru. Vychádza s morálnou podporou Sekcie pre mládež ČBK a má dôveru...

pokračovať v čítaní

Men, Women and the Mystery of Love

Karol Wojtyła zverejnil svoju knihu Láska a zodpovednosť v roku 1960. Edward Srí analyzuje obsah tohto veľkého diela tak, aby ho sprístupnil všetkým. Podáva čitateľom praktické informácie o takých témach, ako sú: autentická láska, problém s pornografiou,význam priateľstva, ako dosiahnuť väčšiu intimitu v manželstve… Kniha obsahuje aj študijné otázky, čo z nej robí...

pokračovať v čítaní