TeoTe Stretko

Je určené všetkým, ktorí majú záujem spoločne hľadať odpovede na otázky týkajúce sa ľudskej lásky a sexuality. Cieľom týchto stretiek je spoločne odkrývať pravdu cez tajomstvá ukryté v učení Cirkvi.

Pomôckou pre stretká býva vždy niektorá kniha z populárnej literatúry, ktorá jednoduchým jazykom vysvetľuje teológiu tela Jána Pavla II. Účastníci spoločne túto knihu čítajú a následne diskutujú na dané témy. Tak ako sv. Ján Pavol písal svoje katechézy teológie tela v modlitbe rozmýšlajúc nad Božím slovom, tak je nosným bodom TeoTe stretiek aj modlitba a práca so Svatým Písmom. Pre mnohých mladých, krorí sa takýchto stretiek v minulosti zúčastnili, bolo stretávanie sa veľkým obohatením a podstatným nasmerovaním na ich ceste životom.

Pokiaľ by ste aj vy mali záujem do budúcna takéto stretko vo svojom okolí navštevovať, ozvite sa nám cez náš kontaktný formulár. Spoločne budeme hľadať možnosti.

kontaktný formulár