Enchiridion – přehled dokumentů církve o manželství, rodině a důstojnosti života

 

 

 

 

Vyšli 3 svazky publikace ENCHIRIDION – přehled dokumentů církve o manželství, rodině a důstojnosti života. Soubor textů vydaných do r. 2015 uspořádal P. Karel Skočovský. Publikace má sloužit jako studijní pomůcka zejména pro studenty studijních programů Papežského teologického institutu Jana Pavla II. pro vědní obory o manželství a rodině v Římě, realizovaných v České republice Akademií kanonického práva a ve Slovenské republice Akademií Karola Wojtyly.