Pastorační péče o rodiny

kniha_pastoracni_pece_o_rodiny*Od pastoračních programů k rozvoji života*

Autor Juan José Peréz-Soba je jedným z profesorov Pápežského inštitútu Jána Pavla II. pre štúdium manželstva a rodiny v Ríme. Okrem analýzy základných pojmov hľadá v knihe odpoveď na otázku, o čo sa má pastorácia rodín opierať a k čomu má smerovať. V oblastí kritérií, ktorými by sa táto pastorácia mala riadiť, autor upozorňuje predovšetkým na dva nedostatky – na obmedzenie pastorácie rodín iba na bezprostrednú prípravu snúbencov na manželstvo a tiež na zredukovanie rodinnej pastorácie len na rýchle a náhodné „hasenie problémov“ prostredníctvom širokej palety rôznych aktivít. Autor kritizuje aktivizmus v pastorácii a načrtáva nové línie pastoračnej služby rodinám.

*

KÚPIŤ