Tajomná láska medzi mužom a ženou

cb29957c65f36e865a468913472b339f

Známy americký autor sa pútavým a prístupným spôsobom zamýšľa nad dielom Jána Pavla II. Láska a zodpovednosť, v ktorom pápež objasnil tajomnú dynamiku vzťahov medzi mužmi a ženami. Kniha je vynikajúcim úvodom do sexuálnej etiky.

Dr. Edward Sri ženatý, má 7 detí a je učiteľom teológie na augustiniánskom inštitúte v USA v Colorade. Keď ho poprosili, aby tam viedol ročný seminár o teológii tela, pri prípravách viackrát narazil na pojmy a princípy z Wojtylovho diela Láska a zodpovednosť. Do kurzu o teológii tela nakoniec včlenil viaceré obsahy z diela Láska a zodpovednosť, a tak začala vznikať táto kniha. Kniha môže byť užitočná tak pre osobné čítanie, ale aj ako inšpirácia pre prácu s mladými, ktorí ruka v ruke s biblickou antropológiou (prítomnou v teológii tela) potrebujú osvetliť i personalizmus, dynamiku vlastnej osoby, pociťovania príťažlivosti k opačnému pohlaviu a dynamiku vzťahu medzi mužom a ženou.

Rozhovor s autorom ENGLISH button_zachej

 

Recenzie čitateľov:

Myslím si o sebe, že som hlboko zranená žena zo vzťahov s mužmi a aj z vlastného manželstva, ktoré sa mi už dlhšie javilo ako neustále vzájomné využívanie, kde ja už nedokážem k svojmu manželovi nič cítiť. Dlhodobo vnímam, akoby používanie ľudí ako vecí bolo novodobým koncentračným táborom sveta, v ktorom my všetci žijeme. Odchody zasvätených osôb sú podľa mňa tiež ovocím toho, ako sme schopní aj uprostred Cirkvi ľudí používať ako veci, nie ako osoby.

Kniha mi v mnohých smeroch otvorila oči. Posunula moje myslenie v zmysle očistenia pohľadu na manželskú lásku, ale aj na vzťahy medzi mužmi a ženami všeobecne a pomohla mi viac prijať môjho manžela. Po jej prečítaní som presvedčená, že by si ju mal prečítať každý, kto žije v blízkom vzťahu s osobou opačného pohlavia. Knihu by som dokonca odporučila ako povinnú literatúru pre snúbencov.