Sv. Ján Pavol II. – pápež rodiny.

Cyklus relácií Rádia Lumen

Sv. Jána Pavla II. poznáme ako slovanského pápeža, pútnika, pápeža Božieho milosrdenstva, utrpenia, mladých… Málokto ho však pozná ako pápeža rodiny. Pritom k tomuto titulu sa hlásil už počas svojho pontifikátu a práve tento prívlastok nám pripomenul aj Sv. Otec František počas jeho svätorečenia, keď v apríli 2014 povedal:“ V službe Božiemu ľudu bol sv. Ján Pavol II. pápežom rodiny. On sám raz povedal, že by chcel, aby ľudia na neho v tomto zmysle spomínali. S radosťou to zdôrazňujem, keďže sa nachádzame na ceste Synody o rodine a s rodinami, na ktorej nás On istotne z neba sprevádza a podporuje.“

Rádio Lumen sa z dôvodu vnímania potreby podpory zdravých rodinných vzťahov rozhodlo pokračovať v relácii „Teológia tela sv. Jána Pavla II.“ V rámci nového cyklu, ktorý začalo vysielať v nedeľu 31.mája 2015 o 10:00 hodine, chce katolícke médium v kontexte aktuálnej doby priblížiť príhovory sv. Jána Pavla II. venované manželstvu a rodine. Cyklus relácií budú tvoriť opäť viacerí kňazi a laici pod vedením o. Mareka Iskru, riaditeľa Diecézneho centra pre rodinu v Banskej Bystrici. Posolstvo sv. Jána Pavla II. rodine je podľa viacerých teológov v súčasnosti aktuálnejšie ako v čase, keď vznikalo. Genialita sv. Jána Pavla II. podľa o. Mareka Iskru spočívala v tom, že správne demaskoval následky, ku ktorým dochádzalo v nacizme, fašizme, či komunizme. Naučil sa pozorovať, čo podporuje alebo čo degraduje ľudskú osobu na predmet manipulácie. A toto pozorovanie, ktorému sa naučil vo svojich mladých rokoch kňazstva, veľmi obratne dokázal rozvinúť v čase svojho pontifikátu. Dokázal vidieť nebezpečenstvá takpovediac dopredu aj v rámci tzv. slobodných spoločností. Podľa neho ide stále o ten istý zápas medzi najrozličnejšími falošnými humanizmami a pravým humanizmom, ktorého svedectvom je biblická vízia ľudskej osoby. Dnes už v plnej miere vidíme, ako sa dramatické zmeny v spoločnosti v téme manželstva a rodiny uplatňujú v legislatívnej praxi v školách, v médiách a vo verejnom živote ani nehovoriac…“

Cyklus relácií „Sv. Ján Pavol II. – pápež rodiny“ si môžu poslucháči vypočuť vždy v nedeľu medzi 10:00 až 10:30. Jednotlivé časti nájdu po odvysielaní aj v archíve Rádia Lumen na webovej stránke www.lumen.sk.

Zdroj: www.lumen.sk

POČÚVAŤ