Vlastnými slovami  – Karol Wojtyla – svätý Ján Pavol II.

Vlastnymi slovami_Karol WojtylaKniha obsahuje výroky svätého Jána Pavla II. z jeho príhovorov, diel a pápežských dokumentov.

„Napokon s pocitmi najhlbšej lásky pozdravujem teba, milovaný slovenský národ. Vzdávam vďaky Bohu za teba, že si dokázal aj v ťažkých chvíľach zachovať vernosť Kristovi a jeho Cirkvi. Povzbudzujem ťa: nikdy sa nehanbí za evanjelium! Chráň si ho vo svojom srdci ako najcennejší poklad, z ktorého môžeš čerpať svetlo a silu do každodenného života.“

(V Bratislave-Petržalke, 14. septembra 2003)