Svedok nádeje – životopis Jána Pavla II.

Svedek nadeje_zivotopis JP2_WeiglKarola Wojtylu väčšina z nás spoznala až keď si vybral meno Ján Pavol II. Žiaden človek však nie je ostrov. A osamelým nie je ani žiaden jeho čin. Je bytostne zarámovaný do dejov i prítomnosti svojho rodu i v tajuplnej línii osobných dejín. Naozaj „všetko so všetkým súvisí.“ Karola Wojtylu nazvali „pápežom z ďalekej krajiny“. A treba dodať, že pre väčšinu sveta aj neznámej. Svet so záujmom sledoval prvé i ďalšie kroky nového pápeža. Otázky kde a prečo sa tu vzal, prečo je taký, aký je, si stačil položiť len málokto. A ešte menej bolo tých, čo mohli nájsť uspokojivú odpoveď. Chýbali podklady. Prináša nám ich prvá časť tejto výnimočnej biografie. Aj nám, zemepisným susedom pomáha hlbšie pochopiť tú „ďalekú a neznámu krajinu“ a v živote jej veľkého syna objaviť tú tajuplnú červenú niť, ktorú viedla ruka Prozreteľnosti tak, že v ňom nebolo nič náhodou. Ani smrť matky, ani výchova otca, chlapčenské hry a mládenecké záujmy, knihy, ktoré sa mu dostali do rúk, ľudia, ktorí krížili či spolutvorili jeho životné cesty. V novom svetle objavíme pápeža a možno i sami seba…

Aplauz superlatívov, ktorými svetová verejnosť prijíma „neobyčajný životopis neobyčajného človeka“, Weigelovo svedectvo o Svedkovi nádeje, nie je lacným entuziazmom ani lacnou reklamou. Autor si naň „zarábal“ dvadsaťročným vedecky poctivým, filozoficky a duchovne premysleným a literárne vyzretým objavovaním života človeka, ktorý rovnakú dobu zásadne poznačoval osudy Cirkvi a sveta, dával smer končiacemu sa storočiu a vstupný tón nádeje novému tisícročiu…