Zatiaľ žiadne komentáre

Web-stránka s novým obsahom a dizajnom

Vďaka mediálnemu grantu KBS Vám ponúkame nový obsah a nový dizajn stránky www.teologiatela.sk. Chceme Vám ponúknuť základný prehľad v téme teológie tela. Mnohí sa s touto témou stretli na prednáškach, v literatúre alebo v médiách. Na viacerých miestach sa pojem „teológia tela“ spomína a používa, no často nie je celkom jasné, čo sa za týmto pojmom skrýva. Preto je jedným z cieľov našej stránky pomôcť čitateľovi pochopiť, čo je to teológia tela, čo sa za ňou skrýva a akú má súvislosť s našim životom.

Pretože veľa vecí nie je možné úplne pochopiť len prostredníctvom stručných a obmedzených vysvetlení na webe, ďalším dôležitým cieľom je poukazovať na dobré zdroje, kde sa čitatelia môžu dozvedieť viac. Ponúkame preto rozsiahly prehľad domácej a zahraničnej literatúri v oblasti teológie tela v kategóriách: KNIHY – JÁN PAVOL II. O ĽUDSKEJ LÁSKE, POPULÁRNA LITERATÚRA, ODBORNÁ LITERATÚRA, ZAHRANIČNÁ LITERATÚRA, ŽIVOTOPISY SV. JÁNA PAVLA II., INÉ DIELA JÁNA PAVLA II.; ČASOPISY a METODICKÉ MATERIÁLY.

Ďalším cenným materiálom je zoznam domácich a zahraničných on-line zdrojov (videí, mp3, blogov, článkov, prednášok, web-stránok), ktorý má byť pomocným (in)formačným materiálom v tejto téme.

Keďže najúčinnejším miestom, kde teológiu tela možno hlbšie obsiahnuť a uživotniť, sú malé študijné skupiny a spoločenstvá, chceme Vám ponúknuť aj niekoľko tipov pre osobnú formáciu a štúdium.

Za touto iniciatívou stoja viacerí priaznivci teológie tela zo Slovenska i zahraničia, ktorí vidia teológiu tela ako jednu z možných ciest novej evanjelizácie. Mnohí z nás sme vďaka teológii tela pochopili cieľ a zmysel nášho života a povolania, podstatu Boha, sexualitu, vzťahy, panenstvo, manželstvo i plodnosť, dokonca i samu teológiu. Ak by ste chceli akýmkoľvek spôsobom byť aj vy súčasťou tohto Božieho diela, pozývame vás k spolupráci.

Na stránke stále pracujeme. Ďakujeme za Vašu trpezlivosť, spätnú väzbu, pripomienky a návrhy.