Zatiaľ žiadne komentáre

Educare ad amare. Scritti su matrimonio e famiglia

Druhý diel zo série „Cesty lásky“ predstavuje jedenásť článkov Karola Wojtyłu, z ktorých jeden, uchovávaný v Metropolitnej kúrii v Krakove, je vydávaný vôbec prvýkrát. Štyri z týchto textov boli publikované autorom v niekoľkých poľských periodikách. Šesť ďalších spisov bolo už k dispozícii v taliančine, ale v neúplnej verzii, ktorá bola preskúmaná podľa pôvodného poľského textu. Texty Karola Wojtyłu, publikované v tejto knihe sú venované obľúbeným témam kňaza, potom biskupa, neskôr pápeža Ján Pavol II, a tou je ľudská láska, jej krása a jej pravdivosť, ktorá dala podnet poľskému pápežovi začať nový spôsob výchovy k láske poukazujúc na to, čo kresťanstvo v tejto súvislosti navrhuje. Kniha je spracovaná dvojjazyčne – poľsky a taliansky.