Zatiaľ žiadne komentáre

Milovať v slobode – Eucharistia a telo

 Milovat v slobode_fullPáter Timothy Radcliff bol v rokoch 1992 – 2001 generálnym predstaveným rehole dominikánov. Ako profesor Nového zákona a zároveň ako kňaz, ktorý mnohých sprevádzal na duchovnej ceste sa pokúša poukázať na prepojenie medzi Ježišovou Poslednou večerou a sexualitou človeka.

Na prvý pohľad sa to môže zdať zvláštne, ale pri hlbšom skúmaní zistíme, že môžu a majú si byť veľmi blízke. Veď ústredné slová poslednej večere sú: „Toto je moje telo, obetované za vás“. Eucharistia, ako aj sexuálny akt manželov, je centralizovaná na darovanie tela.

Zvlášť v dnešnej dobe sa súčasnému kresťanovi núka myšlienka pochopiť jedno vo svetle druhého. My pochopíme Eucharistiu vo svetle sexuality a sexualitu vo svetle Eucharistie.

button_zachej