Časopis IN

Objednať IN!

Časopis IN! ponúka kresťanské životné postoje.

Objednať IN!

Komu je IN! určený?

Časopis IN! je určený dievčatám vo veku približne od 12 do 16 rokov.

Je IN! katolícky časopis?

IN! presadzuje kresťanský názor na život, ale nevnucuje katolícku vieru. Vychádza s morálnou podporou Sekcie pre mládež ČBK a má dôveru otcov biskupov.

Sú v IN! reklamy?

Časopis IN! je financovaný z predplatného a predaja IN! Je podporovaný združením Renovabis a z cirkevných zdrojov. Časť potrebných financií pochádza z darov od drobných darcov prispievajúcich do Nadačného fondu.

Píše IN! o sexe?

Áno, časopis IN! sa venuje aj téme vzťahov a sexuality. Píše o nich z kresťanského pohľadu.

Sú všetky články náboženské?

Časopis IN! sa venuje všetkým dievčenským témam. Sú to napríklad vzťahy, móda, šport, kultúra a mnoho ďalších.

Je IN! určený aj neveriacim?

Časopis IN! je určený pre všetky dievčatá, nielen pre veriace. Hľadajúcim pomáha spoznať kresťanské postoje.